Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32 | 09-200 Sierpc | centrala: 24 275 85 00 | sekretariat: 24 275 85 01 | fax: 24 275 26 27 | e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl


R E G U L A M I N 
 ODWIEDZIN PACJENTÓW
 W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

 

 

§1

1. Odwiedziny chorych przebywających we wszystkich oddziałach szpitalnych SPZZOZ w Sierpcu winny odbywać się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§2

1. Pory odwiedzin pacjentów określone są w oddzielnych harmonogramach godzinowych dla poszczególnych oddziałów szpitalnych.
2. Poza godzinami wyznaczonymi w harmonogramach godzinowych, odwiedziny są możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego.
3. Rodzice lub inni opiekunowie faktyczni mają prawo do całodobowego pobytu przy chorym dziecku oraz do zapewnienia mu opieki pielęgnacyjnej, ponosząc koszty własnego pobytu w wysokości ustalonej Zarządzeniem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu. Na pobyt wymagana jest zgoda ordynatora lub lekarza dyżurnego.
4. W salach intensywnego nadzoru oraz salach pooperacyjnych odwiedziny odbywają się za zgodą ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego w godzinach odwiedzin obowiązujących w Szpitalu.

 

§3

1. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków przebywania w szpitalu innych pacjentów i ich prawo do intymności, zaleca się aby jednego pacjenta odwiedzały jednocześnie nie więcej niż dwie osoby.
2. Zakazuje się odwiedzin osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających a także wykazującym objawy infekcji wirusowej lub dotkniętym chorobą zakaźną.

 

§4

1. Podczas odwiedzin pacjentów przebywających w salach intensywnego nadzoru i intensywnej opieki oraz salach pooperacyjnych, odwiedzający mają obowiązek noszenia odzieży ochronnej (fartuchów)

 

§5

1. Osoby odwiedzające są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny oraz przeciwpożarowych, obowiązujących w SPZZOZ w Sierpcu, dokładnego oczyszczenia obuwia i noszenia odzieży ochronnej, jeżeli takie są zalecenia personelu medycznego oddziału, dbałości i poszanowania mienia SPZZOZ w Sierpcu, kulturalnego zachowywania się w czasie pobytu w oddziałach szpitalnych, zachowania spokoju i bycia uprzejmym wobec innych pacjentów, odwiedzających i personelu, podporządkowania się poleceniom i wskazówkom personelu medycznego oraz opuszczenia sal chorych na czas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich wobec innych pacjentów oddziału.

 

 §6

1. Zabrania się osobom odwiedzającym chorych odwiedzin w trakcie obchodów lekarskich, przynoszenia i przekazywania chorym leków bez zgody i wiedzy lekarza, siadania na  łóżkach chorych, spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających, wprowadzania jakichkolwiek zwierząt, zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne, przebywania w pomieszczeniach gospodarczych lub zabiegowych, wchodzenia do pomieszczeń kuchni oddziałowych.

 

§7

1. Osoby odwiedzające chorych winny przestrzegać zakazu posługiwania się telefonami komórkowymi w miejscach odpowiednio oznakowanych tablicami informacyjnymi.
2. Wykonywanie jakichkolwiek zdjęć i nagrywanie filmów w pomieszczeniach oddziałów szpitalnych przez osoby odwiedzające może być wykonywane wyłącznie za zgodą ordynatora oddziału szpitalnego.

 

§8

Dyrektor Szpitala lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach ordynator oddziału ma prawo wprowadzenia całkowitego lub okresowego zakazu odwiedzin ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn.

 

Zatwierdzam:
Tomasz Pokładowski –  p.o. Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu
Sierpc, 19.08.2016 r.

 

e-Usługi witamy

Zapraszamy naszych pacjentów
do korzystania z naszych usług
online

e-ZLA zwolnienia lekarskie

Jak wystawiać e-ZLA...

przejdź do sewisu

e-PROFILAKTYKA

Profilatkyka ...

przejdź do sewisu

e-WYNIK

Wyniki badań laboratoryjnych...

przejdź do sewisu

e-KONSULTACJE

Skonsultuj się ze specjalistą

przejdź do sewisu

e-RECEPTA

Odbierz swoją receptę

w przygotowaniu

e-SKIEROWANIE

Odbierz swoją receptę

w przygotowaniu

PORTAL PACJENTA

e-usługi dla naszych pacjentów

przejdź do portalu...

informacje
dla pacjentów

czytaj więcej ...

podstawowa
opieka zdrowotna

czytaj więcej ...

szkoła
rodzenia

czytaj więcej ...

Szpital przyjazny Kombatantom

Zapraszamy kombatantów i osoby represjonowane

czytaj więcej ...

Portal Pacjenta

Zapraszamy naszych pacjentów do korzystania z e-usług

przejdż do serwisu ...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONKURSY OFERT

HELPDESK

Pomoc online dla pracowników szpitala.

przejdź do sewisu

WEBMAIL

Dostęp do poczty elektronicznej

przejdź do serwisu

e-SZKOLENIA

Szkolenia dla personelu / ISO

przejdź do sewisu

nss i iso

Odwiedzin na stronie:

Odsłon artykułów:
327239

©2018 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Wszelkie prawa zastrzeżone