Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32 | 09-200 Sierpc | centrala: 24 275 85 00 | sekretariat: 24 275 85 01 | fax: 24 275 26 27 | e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

o nas

H I S T O R I A PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ

 

Historia przychodni datuje się od roku 1935, kiedy to do Sierpca przybyli pierwsi lekarze tzw. „wolno-praktykujący”, którzy byli lekarzami ówczesnej Kasy Chorych i przyjmowali pacjentów ubezpieczonych w swoich prywatnych gabinetach.
I tak w roku 1935 tuż po otrzymaniu dyplomu przyjechała do Sierpca dr Jadwiga Łotocka – stomatolog, w 1936 roku przybył jej mąż dr Karol Łotocki – także stomatolog. Oprócz nich pierwszymi lekarzami przyjmującymi na tutejszym terenie w swoich gabinetach byli: dr Zygmunt Lipka, dr Julian Zaleski, który prowadził już w podeszłym wieku tzw. „Kroplę Mleka”, dr Stanisław Gumowski, dr Hilary Minc, dr Zygmunt Chodorowski, dr Henryk Potocki oraz dr Abraham Hiller.
Tuż przed wojną w Sierpcu pracowało 4 lekarzy stomatologów i 2 w terenie powiatu tj. 1 lekarz w Bieżuniu i 1 w Żurominie. Należy podkreślić, iż zarówno przed wojną jak i w czasie okupacji w zasadzie poza Szpitalem nie istniały placówki społecznej służby zdrowia i dlatego pierwsi lekarze przyjmowali pacjentów ubezpieczonych w swoich prywatnych gabinetach. (Z końcem II wojny światowej powiat sierpecki znacznie różnił się terytorialnie od obecnego, w roku 1945 obejmował dużą część obecnego powiatu żuromińskiego łącznie z miastami Żuromin i Bieżuń).
Od roku 1941 z kilku lekarzy stomatologów, którzy pracowali na początku okupacji – zostało tylko 3 tj. 2 w Sierpcu, było to małżeństwo Jadwiga i Karol Łotoccy oraz 1 w Bieżuniu.
Pod koniec okupacji Niemcy utworzyli w Sierpcu Przychodnię dla Polaków, mieszczącą się wówczas przy ul. Nowy Rynek - Plac Wolskiego (obecnie Plac Chopina). Do pracy została tam skierowana młoda lekarka Olga, Rosjanka pochodząca z Moskwy, która jako jeniec wojenny przyjmowała dorosłych pacjentów i dzieci. Niestety czas zatarł w pamięci jej nazwisko, ale prawdopodobnie nazywała się Olga Karybska.
W Przychodni dla Polaków pracowali wówczas także dr Franciszek Piaseczyński oraz przybyły z terenów wschodnich dr Grzegorz Sotiridis – Gruzin, pielęgniarka Henryka Łukaszewska (później przez wiele lat pielęgniarka Poradni Przeciwgruźliczej) oraz rejestratorka Barbara Puchalska.
Wojna zebrała straszliwe żniwo, także nie oszczędziła małej grupy pracowników służby zdrowia, jaka osiedliła się u nas przed wojną i w czasie okupacji. Po jej zakończeniu nie powrócili do Sierpca: dr Zdzisław Malewicz i dr Mieczysław Kiełczewski (lekarze Szpitala), dr Hilary Minc i dr Henryk Potocki (lekarze Przychodni).
W obozach śmierci w latach 1940-41 zginęło 3 lekarzy stomatologów. Kilka osób w wyniku prześladowań zostało wysiedlonych lub wyjechało do Generalnej Guberni.
Natychmiast po wyzwoleniu lekarze, którzy pozostali w Sierpcu - przystąpili do organizowania placówek lecznictwa oraz opieki lekarsko-dentystycznej. Pierwszym Lekarzem Powiatowym powołanym przez Starostę powiatu sierpeckiego w 1945 roku był dr Franciszek Piaseczyński, a Powiatowym Lekarzem Dentystą został dr Karol Łotocki.
Pierwszym Kierownikiem powojennego Oddziału Ubezpieczalni Społecznej – zalążka późniejszej Przychodni Obwodowej został dr Grzegorz Sotiridis, lekarzem Milicji Obywatelskiej - dr Zygmunt Chodorowski, a lekarzem kolejowym – dr Roman Wiktorowski, którego wkrótce zastąpił dr Mateusz Szelenbaum, przybyły do Sierpca w roku 1949.
Wojna pozostawiła po sobie epidemię chorób zakaźnych, przede wszystkim dur brzuszny oraz dużą ilość zachorowań na choroby weneryczne i gruźlicę. W roku 1948 przeprowadzono w Przychodni pierwszą akcję szczepień przeciw durowi – szczepieniom tym zostało poddanych około 45 tysięcy mieszkańców powiatu sierpeckiego.
W roku 1948 rozpoczęto również pierwsze szczepienia przeciwko ospie – poddano nim około 5 tysięcy dzieci z powiatu.
W styczniu 1947 roku przyjechała do Sierpca dr Konstancja Jeśman, dzięki której pod koniec 1947 roku rozpoczęła działalność Poradnia Przeciwgruźlicza, od początku mieściła się w budynku przy ul. Braci Tułodzieckich 19 (obecna Stacja Pogotowia Ratunkowego). W roku 1950 został zainstalowany w tej Poradni pierwszy aparat rentgenowski. Dr K. Jeśman była także pierwszym ordynatorem w Szpitalu: Oddziału Wewnętrznego, Gruźliczego i Zakaźnego i przez wiele lat jedynym radiologiem w powiecie.
Inicjatorem wielu pierwszych akcji profilaktycznych był także dr Tomasz Rajkowski, który przybył do Sierpca pod koniec 1947 roku i prowadził powstałą w tym okresie Poradnię Szkolną, był także Kierownikiem Wydziału Zdrowia. Uruchomiono też Poradnię dla Dzieci, w której pracowała dr Helena Pokutyńska oraz Poradnię Weneryczną, którą prowadził dr Grzegorz Sotiridis.
Od roku 1949 stopniowo zaczęli przybywać do Sierpca młodzi lekarze stomatolodzy. Poza Gabinetem Stomatologicznym przy ul. Armii Czerwonej 24 a i Poradnią Międzyszkolną (obecnie ul. Piastowska) prowadzoną przez dr Jadwigę Łotocką, zaczęły powstawać Gabinety Stomatologiczne w szkołach.
W roku 1965 został oddany do użytku nowy budynek Przychodni Obwodowej w Sierpcu przy ul. Słowackiego 16 (obecna lokalizacja). Powstał on według typowego projektu Przychodni dla rejonu zamieszkałego przez 10 tysięcy mieszkańców, bo tyle mieszkańców liczyło wówczas miasto Sierpc. Przeniesiono tu Poradnię Dziecięcą z małego, starego budynku przy ul. Płockiej 24, Poradnie Ogólne, Specjalistyczne i Laboratorium z dawnego Ośrodka przy ul. Armii Krajowej 24 oraz lekarzy stomatologów z Poradni Stomatologicznej przy ul. Płockiej 1.
01 czerwca 1973 roku w naszym powiecie wprowadzono nową strukturę organizacyjną służby zdrowia – powstał Zespół Opieki Zdrowotnej, w skład którego wchodziły: Szpital, Przychodnia przy ul. Słowackiego 16, Stacja Pogotowia Ratunkowego i Poradnia Przeciwgruźlicza w Sierpcu przy ul. Braci Tułodzieckich 19, Żłobek w Sierpcu oraz Ośrodki Zdrowia w gminach powiatu.
W sierpniu 1998 Zespół Opieki Zdrowotnej z jednostki budżetowej został przekształcony w jednostkę samodzielną i powstał Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, w skład którego wchodziły: Szpital, Przychodnia Specjalistyczna, Podstawowa Opieka Zdrowotna w Sierpcu i Wiejskie Ośrodki Zdrowia.
Od roku 2000 w strukturze SPZZOZ pozostał Szpital i Przychodnia Specjalistyczna.

 

W Przychodni znajduje się 21 Poradni specjalistycznych, w tym 18 w budynku przy ul. Słowackiego 16, a 3 Poradnie w Szpitalu.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu lokalnej społeczności w ostatnich latach uruchomiono kilka nowych Poradni: Onkologiczną, Kardiologiczną, Diabetologiczną i Urologiczną, dla których pozyskano kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Od stycznia 2013 roku w nowo wyremontowanej części Przychodni Specjalistycznej uruchomiono Poradnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej tzw. POZ, także z pozyskanym kontraktem z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zatrudniamy wysoko specjalistyczną kadrę medyczną z dużym doświadczeniem zawodowym, w tym: 1 lekarza z tytułem doktora habilitowanego medycyny, 2 lekarzy z tytułem doktora nauk medycznych oraz 19 lekarzy z IIo specjalizacji.
Zajmujemy się leczeniem pacjentów ambulatoryjnych w zakresie zadań realizowanych przez poradnie specjalistyczne oraz POZ, w tym opieką domową.

eUsługi witamy

Zapraszamy naszych pacjentów
do korzystania z naszych usług
online

e-REJESTRACJA

Internetowa rejestracja wizyt

przejdź do sewisu

e-KONSULTACJE

Skonsultuj się ze specjalistą

przejdź do sewisu

e-PROFILAKTYKA

Profilatkyka ...

przejdź do sewisu

informacje
dla pacjentów

czytaj więcej ...

podstawowa
opieka zdrowotna

czytaj więcej ...

szkoła
rodzenia

czytaj więcej ...

Szpital przyjazny Kombatantom

Zapraszamy kombatantów i osoby represjonowane

czytaj więcej ...

Sponsorzy oraz przyjaciele szpitala

Lista darczyńców, którzy przyczynili się do modernizacji naszej przychodni

czytaj więcej ...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONKURSY OFERT

HELPDESK

Pomoc online dla pracowników szpitala.

przejdź do sewisu

WEBMAIL

Dostęp do poczty elektronicznej

przejdź do serwisu

e-SZKOLENIA

Szkolenia on-line dla personelu

przejdź do sewisu

Narodowa Strategia Spójności

Odwiedzin na stronie:

Odsłon artykułów:
221116