Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32 | 09-200 Sierpc | centrala: 24 275 85 00 | sekretariat: 24 275 85 01 | fax: 24 275 26 27 | e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

                                                                                                                                     

 Data publikacji: 30.05.2018 r.

KONKURS OFERT NR DUM - 3/2018

na udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

1. Ogłoszenie

2. Formularz ofertowy (docx)

3. Formularz ofertowy (pdf)

4. Szczegółowe warunki konkursu

5. Wzór umowy

6. Regulamin konkursu ofert

7. Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert nr DUM-3/2018

                                                                                                                                     

Data publikacji: 25.04.2018 r.

KONKURS OFERT NR DUM-2/2018

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SPZZOZ w Sierpcu

 

1. Ogłoszenie

2. Formularz oferty (doc)

3. Formularz oferty (pdf)

4. Szczegółowe warunki konkursu ofert

5. Wzór umowy poradnie

6. Wzór umowy oddziały

7. Regulamin konkursu ofert

8. Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert nr DUM-2/2018

                                                                                                                                     

Data publikacji: 27.03.2018 r.

KONKURS OFERT NR DUM-1/2018

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Techników elektroradiologii / mgr elektroradiologii

 

1. Ogłoszenie

2. Formularz oferty

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert

4. Wzór umowy

5. Regulamin konkursu ofert

6. Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert nr DUM-1/2018

  

                                                                                                                                     

Data publikacji: 12.12.2017 r.

KONKURS OFERT NR DUM-10/2017

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy oraz inne osoby uprawnione

w Poradniach Przychodni Specjalistycznej i Pracowniach SPZZOZ w Sierpcu

1. Ogłoszenie

2. Formularz oferty

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert

4. Wzór umowy poradnie

5. Wzór umowy badania oraz inne świadczenia

Uwaga! zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert do dnia 20 grudnia 2017r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert w dniu 20 grudnia 2017r. o godz. 10.30.

6. Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 

 

                                                                                                                                     

Data publikacji: 01.12.2017 r.

 

KONKURS OFERT NR DUM-9/2017

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu SPZZOZ w Sierpcu

 

1. Ogłoszenie

2. Formularz oferty

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert

4. Wzór umowy oddziały

5. Wzór umowy badania 

7. Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 

  

                                                                                                                                     

 Data publikacji: 27.11.2017 r.

KONKURS OFERT NR DUM - 8/2017

na udzielanie świadczeńzdrowotnych przez lekarzy w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej SPZZOZ w  Sierpcu.

1. Ogłoszenie

3. Formularz ofertowy

3. Szczegółowe warunki konkursu

4. Wzór umowy

5. Informacja o modyfikacji załącznika nr 4 do oferty na konkurs ofert

6. Zmodyfikowany Wzór Umowy

7. Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 

                                                                                                                                     

Data publikacji: 27.11.2017 r.

KONKURS OFERT NR DUM-7/2017

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy oraz inne osoby uprawnione

w Poradniach Przychodni Specjalistycznej i Pracowniach SPZZOZ w Sierpcu

1. Ogłoszenie

2. Formularz oferty

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert

4. Wzór umowy poradnie

5. Wzór umowy badania oraz inne świadczenia

6. Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert

 

                                                                                                                                     

 Data publikacji: 16.11.2017 r.

KONKURS OFERT NR DUM - 6/2017

na udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

1. Ogłoszenie

3. Formularz ofertowy

3. Szczegółowe warunki konkursu

4. Wzór umowy

5. Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

                                                                                                                                     

 Data publikacji: 09.11.2017 r.

KONKURS OFERT NR DUM - 5/2017

na udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

1. Ogłoszenie

3. Formularz ofertowy

3. Szczegółowe warunki konkursu

4. Wzór umowy

5. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT

 

                                                                                                                                     

 Data publikacji: 03.11.2017 r.

KONKURS OFERT NR DUM - 4/2017

na udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

1. Ogłoszenie

2. Formularz oferty

3. Szczegółowe warunki konkursu

4. Wzór umowy

5. Wyjaśnienia na zapytania

6. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT

 

                                                                                                                                     

Data publikacji: 19.10.2017 r.

KONKURS OFERT NR DUM-3/2017

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy oraz inne osoby uprawnione

w Poradniach Przychodni Specjalistycznej i Pracowniach SPZZOZ w Sierpcu

 

1. Ogłoszenie

2. Formularz oferty

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert

4. Wzór umowy poradnie

5. Wzór umowy badania oraz inne świadczenia

6. Wzór umowy poradnia medycyny pracy

Uwaga! zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: do dnia 17 listopada 2017r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 17 listopada 2017r. o godz. 10:30  

Zawiadomienie o wyniku Konkursu ofert

 

                                                                                                                                     

Data publikacji: 19.10.2017 r.

 

KONKURS OFERT NR DUM-2/2017

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu SPZZOZ w Sierpcu

 

1. Ogłoszenie

2. Formularz oferty

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert

4. Wzór umowy oddziały

5. Wzór umowy badania 

Uwaga! zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: do dnia 17 listopada 2017r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 17 listopada 2017r. o godz. 12:30 

Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert

 

                                                                                                                                     

 Data publikacji: 18.09.2017 r.

KONKURS OFERT NR DUM - 1/2017

na udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 

1. Ogłoszenie

2. Formularz oferty

3. Szczegółowe warunki konkursu

4. Wzór umowy

5. Informacja o modyfikacji załącznika nr 3 do oferty na konkurs ofert DUM-1/2017

    Zmodyfikowany załącznik nr 3 do oferty na konkurs ofert DUM-1/2017 (WZÓR UMOWY)

6. Wyjaśnienia oraz zmiana tresci w projekcie umowy (pdf)

7. Zmiana terminu składania ofert na : do dnia 22.09.2017r. do godz. 11:30

8. Zmiana terminu otwarcia ofert na : w dniu 22.09.2017r. godz. 12:00

9. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT

 

                                                                                                                                     

 

 KONKURS OFERT - Ogłoszenie z dnia 31 sierpnia 2016r.

p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Słowackiego 32 w oparciu o przepisy art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.) o g ł a s z a KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w następujących Poradniach i dla Poradni Przychodni Specjalistycznej SPZZOZ w Sierpcu oraz w Pracowni USG i Pracowni Endoskopii Szpitala SPZZOZ w Sierpcu:

- Poradni Chirurgii Ogólnej,
- Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
- Poradni Chorób Płuc,
- Poradni Dermatologicznej,
- Poradni Diabetologicznej,
- Poradni Endokrynologicznej,
- Poradni Gastroenterologicznej,
- Poradni Kardiologicznej,
- Poradni Medycyny Pracy,
- Poradni Neonatologicznej,
- Poradni Neurologicznej,
- Poradni Okulistycznej,
- Poradni Onkologicznej,
- Poradni Otolaryngologicznej,
- Poradni Położniczo-Ginekologicznej,
- Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
- Poradni Reumatologicznej,
- Poradni Stomatologicznej,
- Poradni Urologicznej,
- Poradni Zdrowia Psychicznego,
- Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
- Pracowni USG w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych doppler duplex serca (Echo serca),
- Pracowni Endoskopii w zakresie wykonywania badań endoskopowych: gastroskopii, kolonoskopii, kolonoskopii z polipektomią,
- Pracowni Endoskopii w zakresie wykonywania badań bronchofiberoskopii,

oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny tj.:

- wykonywanie protez zębowych oraz naprawy protez dla Poradni Stomatologicznej przez osoby uprawnione,
- prowadzenia psychoterapii w Poradni Zdrowia Psychicznego przez osobę legitymującą się fachowymi uprawnieniami psychoterapeuty zgodnie z aktualnym
rozporządzeniem Ministra Zdrowia,
- wykonywania porad psychologicznych w Poradni Zdrowia Psychicznego przez
- psychologa z uprawnieniami psychologa klinicznego – zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia,
- prowadzenia zajęć superwizji zespołu terapeutycznego w Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia przez osobę legitymującą się fachowymi - uprawnieniami superwizora psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia

 

Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert na świadczenia w poradniach

 

Uwaga: zmiana terminu otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Ogólnej:

1. Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 19 września 2016r. godz. 11.00.

Do pobrania pełna treść ogłoszenia o zmianie terminu otwarcia ofert (docx)

 

Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 15 września 2016r. godz. 12.00.

2. Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 15 września 2016r. godz. 13.00

Do pobrania pełna treść ogłoszenia o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (docx)

Do pobrania pełna treśc ogłoszenia wraz z materiałami konkursowymi (format zip)

 

                                                                                                                                                  

 

KONKURS OFERT - Ogłoszenie z dnia 31 sierpnia 2016r.

p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Słowackiego 32 w oparciu o przepisy art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.) o g ł a s z a KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu SPZZOZ w Sierpcu w:

1/ Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnym,
2/ Oddziale Chorób Wewnętrznych,
3/ Oddziale Chirurgicznym,
4/ Oddziale Chirurgicznym w zakresie wykonywania zabiegów urazowo-ortopedycznych,
5/ Oddziale Chirurgicznym w zakresie wykonywania zabiegów proktologicznych,
6/ Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
7/ Oddziale Pediatrycznym i Neonatologicznym,
8/ Oddziale Pediatrycznym i Neonatologicznym oraz wykonywanie konsultacji kardiologicznych w tych Oddziałach,
9/ Oddziale Neonatologicznym,
10/ Oddziale Rehabilitacyjnym i Ośrodku Rehabilitacji Dziennej,
11/ Oddziale Rehabilitacyjnym oraz wykonywanie konsultacji ortopedycznych w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej,
12/ Zakładzie Diagnostyki Obrazowej,
13/ Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej w zakresie wykonywania badań  ultrasonograficznych doppler duplex,
14/ Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej w zakresie wykonywania badania USG przezciemiączkowego

oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych w:

1/ Izbie Przyjęć Szpitala SPZZOZ w Sierpcu – przez ratownika medycznego

 

Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert na świadczenia w szpitalu

 

Uwaga: zmiana terminu otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym:

1. Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 19 września 2016r. godz. 10.00.

Do pobrania pełna treść ogłoszenia o zmianie terminu otwarcia ofert (docx)

 

Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 15 września 2016r. godz. 11.00.

2. Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 15 września 2016r. godz. 11.30

Do pobrania pełna treść ogłoszenia o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (docx)

Do pobrania pełna treśc ogłoszenia wraz z materiałami konkursowymi (format zip)

e-Usługi witamy

Zapraszamy naszych pacjentów
do korzystania z naszych usług
online

e-ZLA zwolnienia lekarskie

Jak wystawiać e-ZLA...

przejdź do sewisu

e-PROFILAKTYKA

Profilatkyka ...

przejdź do sewisu

e-WYNIK

Wyniki badań laboratoryjnych...

przejdź do sewisu

e-KONSULTACJE

Skonsultuj się ze specjalistą

przejdź do sewisu

e-RECEPTA

Odbierz swoją receptę

w przygotowaniu

e-SKIEROWANIE

Odbierz swoją receptę

w przygotowaniu

PORTAL PACJENTA

e-usługi dla naszych pacjentów

przejdź do portalu...

informacje
dla pacjentów

czytaj więcej ...

podstawowa
opieka zdrowotna

czytaj więcej ...

szkoła
rodzenia

czytaj więcej ...

Szpital przyjazny Kombatantom

Zapraszamy kombatantów i osoby represjonowane

czytaj więcej ...

Portal Pacjenta

Zapraszamy naszych pacjentów do korzystania z e-usług

przejdż do serwisu ...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONKURSY OFERT

HELPDESK

Pomoc online dla pracowników szpitala.

przejdź do sewisu

WEBMAIL

Dostęp do poczty elektronicznej

przejdź do serwisu

e-SZKOLENIA

Szkolenia dla personelu / ISO

przejdź do sewisu

nss i iso

Odwiedzin na stronie:

Odsłon artykułów:
338580

©2018 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Wszelkie prawa zastrzeżone