Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32 | 09-200 Sierpc | centrala: 24 275 85 00 | sekretariat: 24 275 85 01 | fax: 24 275 26 27 | e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

organ założycielski

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Organem założycielskim Szpitala jest Starostwo Powiatowe w Sierpcu. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu działa na podstawie :

 

    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zmianami),
    Zarządzenia Nr 55/98 Wojewody Płockiego z dn. 2 lipca 1998 roku w sprawie przekształcenia Zakładu z jednostki budżetowej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
    innych przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
    Statutu Szpitala.

 

   Szpital jest wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem księgi rejestrowej nr 14-01548 oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000018020.

 

 

Dane  identyfikacyjne

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc woj. Mazowieckie

 

REGON : 000306762

NIP : 776 - 14 - 82 - 499

KRS : 0000018020

eUsługi witamy

Zapraszamy naszych pacjentów
do korzystania z naszych usług
online

e-ZLECENIA

Zlecenia ...

przejdź do sewisu

e-RECEPTA

Odbierz swoją receptę

w przygotowaniu

e-KONSULTACJE

Skonsultuj się ze specjalistą

przejdź do sewisu

e-PROFILAKTYKA

Profilatkyka ...

przejdź do sewisu

informacje
dla pacjentów

czytaj więcej ...

podstawowa
opieka zdrowotna

czytaj więcej ...

szkoła
rodzenia

czytaj więcej ...

Szpital przyjazny Kombatantom

Zapraszamy kombatantów i osoby represjonowane

czytaj więcej ...

Portal Pacjenta

Zapraszamy naszych pacjentów do korzystania z e-usług

czytaj więcej ...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONKURSY OFERT

HELPDESK

Pomoc online dla pracowników szpitala.

przejdź do sewisu

WEBMAIL

Dostęp do poczty elektronicznej

przejdź do serwisu

e-SZKOLENIA

Szkolenia dla personelu / ISO

przejdź do sewisu

Narodowa Strategia Spójności

Odwiedzin na stronie:

Odsłon artykułów:
267966