Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32 | 09-200 Sierpc | centrala: 24 275 85 00 | sekretariat: 24 275 85 01 | fax: 24 275 26 27 | e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.plH I S T O R I A

 

     Szpital Powiatowy w Sierpcu wybudowany został w latach 1926-1928 na około 65 łóżek. Przed wojną pracowali w nim : 1 chirurg, 1 internista, 8 sióstr zakonnych i 2 położne. W roku 1939 Szpital został częściowo zniszczony w wyniku bombardowania – zniszczenia usunięto w roku 1940.
   W latach 1940-1941 wybudowano oddzielny pawilon szpitalny, przeznaczony przez Niemców na oddział chorób zakaźnych i wówczas Szpital liczył łącznie 120 łóżek, zatrudnionych było 3 lekarzy (chirurg, internista i ginekolog), 12 sióstr zakonnych i 2 położne.
    W roku 1960 rozpoczęto rozbudowę Szpitala Powiatowego w Sierpcu. Prace adaptacyjne i przebudowa starej części trwały do roku 1969.
   W roku 1965 został oddany do użytku budynek Przychodni w Sierpcu przy   ul. Słowackiego 16. Przeniesiono tu poradnię dziecięcą z małego, starego budynku przy   ul. Płockiej 24, poradnie ogólne, specjalistyczne i laboratorium z dawnego ośrodka przy ul. Armii Krajowej 24 oraz lekarzy stomatologów    z poradni stomatologicznej przy ul. Płockiej 1.
   01 czerwca 1973 roku w naszym powiecie wprowadzono nową strukturę organizacyjną służby zdrowia – powstał Zespół Opieki Zdrowotnej, w skład którego wchodziły: Szpital, Przychodnia przy ul. Słowackiego 16, Stacja Pogotowia Ratunkowego i poradnia przeciwgruźlicza w Sierpcu przy ul. Braci Tułodzieckich 19 oraz Ośrodki Zdrowia w gminach powiatu.
   W sierpniu 1998 roku Zespół Opieki Zdrowotnej z jednostki budżetowej został przekształcony w jednostkę samodzielną i powstał Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, w skład którego wchodzi Szpital i Przychodnia Specjalistyczna. W takiej strukturze funkcjonuje do chwili obecnej. Kolejne lata to dalsze zmiany ukierunkowane na poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz poprawę warunków pobytu pacjentów w naszych placówkach, w tym:

    przeniesienie i oddanie nowo wyremontowanego oddziału dziecięcego,
    budowa i oddanie do użytku szybu windowego w Szpitalu,
    budowa i oddanie do użytku lotniska dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego,
    utworzenie oddziału rehabilitacyjnego oraz kapitalny remont izby przyjęć, laboratorium analitycznego, sterylizacji, pracowni diagnostyki obrazowej, apteki, krwiodawstwa, pracowni USG, pracowni endoskopii, poradni specjalistycznych i zakupy nowego sprzętu medycznego.

 

Obecnie Szpital posiada 173 łóżka i 7 oddziałów :

    oddział chorób wewnętrznych,
    oddział chirurgiczny,
    oddział intensywnej terapii,
    oddział rehabilitacyjny,
    oddział pediatryczny,
    oddział ginekologiczno-położniczy,
    oddział neonatologiczny.

 

   W strukturze SPZZOZ znajduje się także Przychodnia Specjalistyczna z 20 poradniami specjalistycznymi. W celu spełnienia wymogów unijnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej, dzięki dotacjom otrzymywanym ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu sukcesywnie remontujemy i modernizujemy oddziały Szpitala i poradnie Przychodni Specjalistycznej. I tak:

    w czerwcu 2008 roku oddano do użytku nowo wyremontowany oddział chirurgiczny,
    w kwietniu 2011 roku oddano do użytku nowo wyremontowany oddział chorób wewnętrznych,
    w listopadzie 2011 roku ucyfrowiono pracownię diagnostyki obrazowej wraz z zakupem nowego aparatu rentgenowskiego i remontem pracowni,
    w styczniu 2012 roku oddano do użytku I część nowo wyremontowanego oddziału ginekologicznego, II część została oddana w grudniu 2012 roku,
    od dnia 02 stycznia 2013 roku w nowo wyremontowanej części Przychodni Specjalistycznej uruchomiono poradnię podstawowej opieki zdrowotnej tzw. POZ.
    w marcu 2013 roku oddano do użytku nową część fizjoterapeutyczną oddziału rehabilitacyjnego Szpitala i ośrodka rehabilitacji dziennej - pozyskaną w wyniku modernizacji po byłej kuchni Szpitala

 

Stanowisko Dyrektora zajmowali kolejno :

1. Feliks Pokutyński 1949 - 1963
2. Stefan Kośmider 10.1963 - 05.1973
3. Barbara Korcz 06.1973 - 09.1976
4. Stanisław Rękosiewicz 02.1977 – 11.1986
5. Krzysztof Janik 12.1986 – 04.1987
6. Włodzimierz Piekarski 04.1987 – 08.1990
7. Krystyna Jodłowska 08.1990 – 08.1993
8. Wiesława Stopińska 09.1993 – 04.1994
9. Zbigniew Solarski 04.1994 - 09.1999
10. Maria Alicja Kowalczyk 09.1999 – 02.2002
11. Krzysztof Słomka 02.2002 – 02.2003
12. Jolanta Mroczyńska 2 miesiące 2003
13. Zdzisław Dumowski 2003 - 2004
14. Karol Bielski 2004 - 2005
15. Hanna Lewandowska 03.2005 – 06.2005
16. Jacek Kupis 2005 - 2006
17. Marek Kuczmarski 2006 -2010
18. Zdzisław Jaksa 03.2010 - 07.2010
19. Mirosława Kupniewska 07.2010 - 07.2011
20. Dorota Kowalkowska 18.07.2011 - 23.06.2016
21. Tomasz Pokładowski 23.06.2016 - 14.11.2016
22. Beata Bany 15.11.2016 - 12.2018
23. Rafał Wiśniewski - obecnie

e-ZLA zwolnienia lekarskie

Jak wystawiać e-ZLA...

przejdź do sewisu

e-PROFILAKTYKA

Profilatkyka ...

przejdź do sewisu

eUsługi witamy

Zapraszamy naszych pacjentów
do korzystania z naszych usług
online

e-WYNIK

Wyniki badań laboratoryjnych...

przejdź do sewisu

e-KONSULTACJE

Skonsultuj się ze specjalistą

przejdź do sewisu

e-RECEPTA

Odbierz swoją receptę

w przygotowaniu

e-SKIEROWANIE

Odbierz swoją receptę

w przygotowaniu

PORTAL PACJENTA

e-usługi dla naszych pacjentów

przejdź do portalu...

informacje
dla pacjentów

czytaj więcej ...

podstawowa
opieka zdrowotna

czytaj więcej ...

szkoła
rodzenia

czytaj więcej ...

Szpital przyjazny Kombatantom

Zapraszamy kombatantów i osoby represjonowane

czytaj więcej ...

Portal Pacjenta

Zapraszamy naszych pacjentów do korzystania z e-usług

przejdż do serwisu ...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONKURSY OFERT

HELPDESK

Pomoc online dla pracowników szpitala.

przejdź do sewisu

WEBMAIL

Dostęp do poczty elektronicznej

przejdź do serwisu

e-SZKOLENIA

Szkolenia dla personelu / ISO

przejdź do sewisu

nss i iso

Odwiedzin na stronie:

Odsłon artykułów:
296218

©2018 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Wszelkie prawa zastrzeżone