Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32 | 09-200 Sierpc | centrala: 24 275 85 00 | sekretariat: 24 275 85 01 | fax: 24 275 26 27 | e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

     Szpital Powiatowy w Sierpcu wybudowany został w latach 1926-1928 na około 65 łóżek. Przed wojną pracowali w nim : 1 chirurg, 1 internista, 8 sióstr zakonnych i 2 położne. W roku 1939 Szpital został częściowo zniszczony w wyniku bombardowania – zniszczenia usunięto w roku 1940.
   W latach 1940-1941 wybudowano oddzielny pawilon szpitalny, przeznaczony przez Niemców na oddział chorób zakaźnych i wówczas Szpital liczył łącznie 120 łóżek, zatrudnionych było 3 lekarzy (chirurg, internista i ginekolog), 12 sióstr zakonnych i 2 położne.
   W roku 1960 rozpoczęto rozbudowę Szpitala Powiatowego w Sierpcu. Prace adaptacyjne i przebudowa starej części trwały do roku 1969.
  W roku 1965 został oddany do użytku budynek Przychodni w Sierpcu przy   ul. Słowackiego 16. Przeniesiono tu poradnię dziecięcą z małego, starego budynku przy   ul. Płockiej 24, poradnie ogólne, specjalistyczne i laboratorium z dawnego ośrodka przy ul. Armii Krajowej 24 oraz lekarzy stomatologów    z poradni stomatologicznej przy ul. Płockiej 1.
    01 czerwca 1973 roku w naszym powiecie wprowadzono nową strukturę organizacyjną służby zdrowia –  powstał   Zespół  Opieki   Zdrowotnej,    w  skład   którego  wchodziły:   Szpital,   Przychodnia   przy   ul. Słowackiego 16, Stacja Pogotowia Ratunkowego i poradnia przeciwgruźlicza w Sierpcu przy ul. Braci Tułodzieckich 19 oraz Ośrodki Zdrowia w gminach powiatu.
  W sierpniu 1998 roku Zespół Opieki Zdrowotnej z jednostki budżetowej został przekształcony w jednostkę samodzielną i powstał Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, w skład którego wchodzi Szpital i Przychodnia Specjalistyczna. W takiej strukturze funkcjonuje do chwili obecnej. Kolejne lata to dalsze zmiany ukierunkowane na poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz poprawę warunków pobytu pacjentów w naszych placówkach, w tym:

- przeniesienie i oddanie nowo wyremontowanego oddziału dziecięcego,
- budowa i oddanie do użytku szybu windowego w Szpitalu,
- budowa i oddanie do użytku lotniska dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego,
- utworzenie oddziału rehabilitacyjnego oraz kapitalny remont izby przyjęć, laboratorium analitycznego, sterylizacji, pracowni diagnostyki obrazowej, apteki, krwiodawstwa, pracowni USG, pracowni endoskopii, poradni specjalistycznych i zakupy nowego sprzętu medycznego.

Obecnie Szpital posiada 173 łóżka i 7 oddziałów :

- oddział chorób wewnętrznych,
- oddział chirurgiczny,
- oddział intensywnej terapii,
- oddział rehabilitacyjny,
- oddział pediatryczny,
- oddział ginekologiczno-położniczy,
- oddział neonatologiczny.

    W strukturze SPZZOZ znajduje się także Przychodnia Specjalistyczna  z  kilkunastoma  poradniami pecjalistycznymi.  W celu spełnienia wymogów unijnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem  fachowym  i  sanitarnym  pomieszczenia i urządzenia  zakładów  opieki  zdrowotnej,  dzięki  dotacjom  otrzymywanym  ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu sukcesywnie remontujemy i modernizujemy oddziały Szpitala i poradnie Przychodni Specjalistycznej. I tak:

- w czerwcu 2008 roku oddano do użytku nowo wyremontowany oddział chirurgiczny,
- w kwietniu 2011 roku oddano do użytku nowo wyremontowany oddział chorób wewnętrznych,
- w listopadzie 2011 roku ucyfrowiono pracownię diagnostyki obrazowej wraz z zakupem nowego aparatu rentgenowskiego i remontem pracowni,
- w  styczniu  2012  roku oddano do użytku I część nowo wyremontowanego  oddziału  ginekologicznego, II część została oddana w grudniu 2012 roku,
- od dnia 02 stycznia 2013 roku w nowo wyremontowanej części Przychodni Specjalistycznej uruchomiono poradnię podstawowej opieki zdrowotnej tzw. POZ.
- w marcu 2013 roku oddano do użytku nową część fizjoterapeutyczną oddziału rehabilitacyjnego Szpitala i ośrodka rehabilitacji dziennej - pozyskaną w wyniku modernizacji po byłej kuchni Szpitala.


Stanowisko Dyrektora zajmowali kolejno :

1. Feliks Pokutyński 1949 - 1963
2. Stefan Kośmider 10.1963 - 05.1973
3. Barbara Korcz 06.1973 - 09.1976
4. Stanisław Rękosiewicz 02.1977 – 11.1986
5. Krzysztof Janik 12.1986 – 04.1987
6. Włodzimierz Piekarski 04.1987 – 08.1990
7. Krystyna Jodłowska 08.1990 – 08.1993
8. Wiesława Stopińska 09.1993 – 04.1994
9. Zbigniew Solarski 04.1994 - 09.1999
10. Maria Alicja Kowalczyk 09.1999 – 02.2002
11. Krzysztof Słomka 02.2002 – 02.2003
12. Jolanta Mroczyńska 2 miesiące 2003
13. Zdzisław Dumowski 2003 - 2004
14. Karol Bielski 2004 - 2005
15. Hanna Lewandowska 03.2005 – 06.2005
16. Jacek Kupis 2005 - 2006
17. Marek Kuczmarski 2006 -2010
18. Zdzisław Jaksa 03.2010 - 07.2010
19. Mirosława Kupniewska 07.2010 - 07.2011
20. Dorota Kowalkowska 18.07.2011 - 23.06.2016
21. Tomasz Pokładowski 23.06.2016 - 14.11.2016
22. Beata Bany 15.11.2016 - 21.12.2017
23. Rafał Wiśniewski - obecnie

e-Usługi witamy

Zapraszamy naszych pacjentów
do korzystania z naszych usług
online

e-ZLA zwolnienia lekarskie

Jak wystawiać e-ZLA...

przejdź do sewisu

e-PROFILAKTYKA

Profilatkyka ...

przejdź do sewisu

e-WYNIK

Wyniki badań laboratoryjnych...

przejdź do sewisu

e-KONSULTACJE

Skonsultuj się ze specjalistą

przejdź do sewisu

e-RECEPTA

Odbierz swoją receptę

w przygotowaniu

e-SKIEROWANIE

Odbierz swoją receptę

w przygotowaniu

PORTAL PACJENTA

e-usługi dla naszych pacjentów

przejdź do portalu...

informacje
dla pacjentów

czytaj więcej ...

podstawowa
opieka zdrowotna

czytaj więcej ...

szkoła
rodzenia

czytaj więcej ...

Szpital przyjazny Kombatantom

Zapraszamy kombatantów i osoby represjonowane

czytaj więcej ...

Portal Pacjenta

Zapraszamy naszych pacjentów do korzystania z e-usług

przejdż do serwisu ...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONKURSY OFERT

HELPDESK

Pomoc online dla pracowników szpitala.

przejdź do sewisu

WEBMAIL

Dostęp do poczty elektronicznej

przejdź do serwisu

e-SZKOLENIA

Szkolenia dla personelu / ISO

przejdź do sewisu

nss i iso

Odwiedzin na stronie:

Odsłon artykułów:
327211

©2018 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Wszelkie prawa zastrzeżone