Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, ul. Juliusza Słowackiego 32, 09-200 Sierpc, centrala: 24/ 275 8500, sekretariat@spzzozsierpc.pl  BIP

Dane osobowe
Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkowników Serwisu, ponadto może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2013.1422 ze zm.).
Dane podane przez użytkowników Serwisu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez użytkownika swoich danych osobowych, ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Administratora z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Administratora.
Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi.

RODO
Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane w koncie poczty elektronicznej czy koncie w innej usłudze oferowanej przez Serwis. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas lub naszych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

all4web

 

A-logotyp202208project.png

PODZIĘKOWANIA

Burmistrz Miasta Sierpca 16.04.2024

Radni Miasta Sierpca 16.04.2024

Światowy Dzień Zdrowia

25c 0i24040507370

                                                                                                                                                                       

Wesołych Świąt

10221 1588789208

                                                                                                                                                                   

e-Usługi witamy

Zapraszamy naszych pacjentów do korzystania z naszych usług online

FACEBOOK

Nasze Media Społecznościowe

przejdź do sewisu

PORTAL PACJENTA SPZZOZ SIERPC

e-usługi dla naszych pacjentów

przejdź do portalu...

e-PROFILAKTYKA

Profilatkyka ...

przejdź do sewisu

PROCEDURY ISO 9001

PROCEDURY ISO 9001

przejdź do portalu...

informacje
dla pacjentów

czytaj więcej ...

podstawowa
opieka zdrowotna

czytaj więcej ...

szkoła
rodzenia

czytaj więcej ...

Szpital przyjazny Kombatantom

Zapraszamy kombatantów i osoby represjonowane

czytaj więcej ...

INTERNETOWE KONTO Pacjenta

Zapraszamy wszystkich pacjentów do korzystania z e-usług

przejdż do serwisu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONKURSY OFERT

HELPDESK

Pomoc online dla pracowników szpitala.

przejdź do sewisu

WEBMAIL

Dostęp do poczty elektronicznej

przejdź do serwisu

e-SZKOLENIA

Szkolenia dla personelu

e szkolenia personelu

logotyp202208glowna

Odwiedzin na stronie:

Odsłon artykułów:
789732

©2020 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Wszelkie prawa zastrzeżone