Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32 | 09-200 Sierpc | centrala: 24 275 85 00 | sekretariat: 24 275 85 01 | fax: 24 275 26 27 | e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

sponsorzy i przyjaciele

Lista darczyńców,  którzy przyczynili się do modernizacji Przychodni Specjalistycznej

 1. Członkowie Zarządu Powiatu Sierpeckiego jako prywatne osoby - za dofinansowanie doposażenia Przychodni
 2. Dariusz Kalkowski Wójt Gminy Gozdowo – zakup leżanki drewnianej, wagi niemowlęcej, 2 szt. ciśnieniomierzy, stetoskopu dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 3. Jan Sugajski Wójt Gminy Rościszewo - zakup szaf kartotecznych dla rejestracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Specjalistyki.
 4. Wojciech Gajewski Wójt Gminy Zawidz – zakup chłodziarki dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz 2 szt. wag osobowych do ważenia chorych dla Poradni Specjalistycznych.
 5. Marek Kośmider – Burmistrz Miasta Sierpc podarowanie (prywatnie) materiałów budowlanych.
 6. Grzegorz Gańko Prezes Okręgowej Spółdzielni  Mleczarskiej w Sierpcu – zakupienie sprzętu komputerowego, w tym: 2 laptopy i 1 komputer stacjonarny oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner), kolorowa drukarka laserowa i 51 krzeseł dla Przychodni – na kwotę 12.000,00 zł.
 7. Firma  „Budexpol”  Sp. z o.o. w Sierpcu - wykonanie schodów wejściowych przed budynkiem Przychodni Specjalistycznej w Sierpcu oraz obłożenie schodów 50 m2płytkami mrozoodpornymi i antypoślizgowymi, utylizacja gruzu budowlanego.
 8. Artur Obrębski Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu – użyczenie środków transportu i sprzętu ciężkiego do załadunku ziemi ogrodowej oraz wsparcie sprzętowe przy odśnieżaniu.
 9. Piotr Górniak Firma Projektowo-Usługowa "Probud" w Sierpcu – podarowanie i położenie 30 m2  kostki brukowej wraz z obrzeżem, wyburzenie schodów i rozebranie starego chodnika przy budynku Przychodni wraz z utylizacją gruzu oraz nawiezienie ziemi ogrodowej.
 10. Adam Lipiński Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Export-Import”  w Sierpcu i  Wojciech Lipiński  „Wojtrans” – położenie 90 m2 kostki brukowej wraz z obrzeżem, zakup 40 m2  kostki brukowej i obrzeża, piaskowanie oraz pomalowanie farbami termo-utwardzanymi mebli medycznych, zakup materiałów wykończeniowych na kwotę 1.000,00 zł  i  użyczenie sprzętu ciężkiego do prac ziemnych.
 11. Adam Słoma Hurtownia Materiałów Budowlanych  „Budwal”  Sp. z o.o. w Sierpcu – podarowanie 50 m2  kostki brukowej oraz 50 mb obrzeża betonowego.
 12. Zbigniew Bombalicki, Dariusz Trzciński, Jerzy Blicharz Hurtownia Materiałów Budowlanych  „Bud - Rol”  Sp. jawna w Sierpcu – podarowanie 30 sztuk metalowych słupków ogrodzeniowych.
 13. Wojciech Kęsicki Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu – podarowanie plakiety okolicznościowej KLUCZA, wykonanie z metalowych elementów konstrukcyjnych oraz montaż balustrady schodów i podarowanie elementów nawierzchni dróg.
 14. Piotr Tyndorf Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu – za udział młodzieży szkolnej  przy rekultywacji ziemi przed budynkiem Przychodni.
 15. Lech Stasiak Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodno – Melioracyjnego  „Melbud” Spółka z o.o. w Sierpcu -  podarowanie materiałów budowlanych na kwotę 2.000,00 zł.
 16. Rafał Kluska Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu - podarowanie materiałów budowlanych oraz wsparcie sprzętowe do konserwacji trawników.
 17. Jolanta Mroczyńska Kierownik Przychodni – podarowanie nasadzeń drzew ozdobnych.
 18. Józef Długokęcki Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Marjoss”  w Sierpcu  - pomoc finansowa w zakupie nasadzeń drzew ozdobnych.
 19. Adam Malinowski  Usługi Pogrzebowe, Wyrób Trumien w Sierpcu – podarowanie 30 worków cementu.
 20. Jerzy Stachurski „Skrawmet” w Sierpcu  - pomoc finansowa w zakupie ziemi ogrodowej.
 21. Krzysztof  Klejna –  przekazanie drzew ozdobnych.
 22. Wojciech Wilamowski – zakup krzewów ozdobnych.
 23. Andrzej Czajkowski Usługi Transportowe w Sierpcu – użyczenie środków transportu do przewozu ziemi.

Szczególne serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji pracy Przychodni podczas jej remontu dla:
    Pana Piotra Tyndorfa  - Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu,
    Pana Wojciecha Kęsickiego - Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.
    Pani Anny Chmielewicz – Kierownika Internatu przy Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu.

Szczególne serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji pracy Przychodni podczas jej remontu  dla:
    Pani Lucyny Kęsickiej  - Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

 

 

 1. Rodzinie zmarłego wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sierpc Pana Zbigniewa Mroczkowskiego  za zakupienie i przekazanie 3 szt. krzeseł wyściełanych dla oddziału  chorób wewnętrznych.
 2. Panu Zbigniewowi Turalskiemu – właścicielowi Sklepu Meblowego w Sierpcu  za zakupienie i przekazanie 2 foteli obrotowych dla oddziału chorób wewnętrznych.
 3. Narodowemu Funduszowi Ochrony Zdrowia  Oddziałowi w Płocku za podarowanie elektrokardiografu o wartości: 5.170,00 zł dla oddziału chorób wewnętrznych.
 4. Pani Bożenie Kupniewskiej – pielęgniarce oddziałowej za podarowanie (po rodzicach) następującego sprzętu z przeznaczeniem dla pacjentów oddziału chorób wewnętrznych:
  • wózka inwalidzkiego,
  • chodzika – balkonika dla niepełnosprawnych,
  • materaca p/odleżynowego,
  • 120 szt. pampersów,
  • 60 szt. podkładów jednorazowych,
  • 5 opakowań worków stomijnych.
 5. Anonimowemu darczyńcy za zakupienie łóżka specjalistycznego do intensywnej opieki medycznej z przeznaczeniem na oddział intensywnej terapii  o wartości: 19.599,84 zł.
 6. Pani Ewie Nowakowskiej -  Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu oraz Pani Marzannie Urbańskiej – nauczycielowi biologii LO w Sierpcu i  Uczennicom Klasy II E LO w Sierpcu: Aleksandrze Lorek, Paulinie Kupniewskiej, Martynie Mazurowskiej, Sylwii Sulkowskiej i Annie Zielińskiej za bezinteresowną pomoc w zakresie zbiórki pluszowych maskotek (ok. 60 szt.) i  przekazanie ich dla chorych  dzieci oddziału pediatrycznego oraz  Klasie II E LO w Sierpcu za wykonanie wielkanocnej  i wiosennej dekoracji tegoż oddziału, aby umilić pobyt chorym dzieciom w szpitalu.
 7. Pani Bożenie Tober i Panu Wojciechowi Rychterowi ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na życie” w Sierpcu za zakupienie i  podarowanie drewnianej leżanki do fizykoterapii.
 8. Samorządowi Gminy Rościszewo za zakupienie i przekazanie w nieodpłatne użyczenie:
  • 13 szaf kartotecznych dla:  przychodni specjalistycznej w Sierpcu, dla POZ-u oraz  ośrodka rehabilitacji dziennej na  łączną kwotę: 14.999,90 zł.
 9. Samorządowi Gminy Zawidz za zakupienie i przekazanie w nieodpłatne użyczenie na kwotę: 10.000,00 zł:
  • 2 zmywarek z funkcją wyparzania  - z przeznaczeniem dla oddziału pediatrycznego i oddziału rehabilitacyjnego
  • 2 chłodziarek  -  z przeznaczeniem dla POZ-u i oddziału rehabilitacyjnego.
 1. Zarządowi i Radzie Powiatu Sierpeckiego - za przekazanie dotacji w wysokości: 1.100,000,00 zł z przeznaczeniem na:
  • remont II odcinka oddziału ginekologicznego,
  • remontu budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Słowackiego 16,
  • utworzenie nowej części fizjoterapeutycznej oddziału rehabilitacyjnego pozyskanej w wyniku modernizacji pomieszczeń po byłej kuchni Szpitala.
 2. Burmistrzowi Miasta Sierpc za umorzenie podatku od nieruchomości w łącznej kwocie: 47.257,00 zł.
 3. Członkom Zarządu Powiatu Sierpeckiego - za przekazanie 60 kompletów pościeli dla oddziału chirurgicznego.
 4. Wójtowi i Radzie Gminy Mochowo - za przekazanie w nieodpłatne użytkowanie sprzętu o wartości 30.000,00 zł.
  • myjni dezynfektora do kaczek i basenów dla o/ginekologicznego,
  • 2 wanny do kąpieli wirowej kończyn górnych i kończyn dolnych dla oddziału rehabilitacyjnego.
 5. Wójtowi i Radzie Gminy Zawidz – za przekazanie w nieodpłatne użytkowanie 5 szt. wag osobowych do ważenia chorych dla Poradni Specjalistycznych Przychodni i Szpitala o wartości: 6.609,60 zł.
 6. Wójtowi i Radzie Gminy Sierpc– za przekazanie w nieodpłatne użytkowanie sprzętu dla oddziału ginekologicznego o wartości: 3.450,67 zł:
  • 2 wózki do przewożenia potraw,
  • wózek inwalidzki,
  • wózek oddziałowy,
  • 4 termometry bezdotykowe.
 7. Wójtowi i Radzie Gminy Gozdowo– za przekazanie w nieodpłatne użytkowanie sprzętu dla POZ-u o wartości: 1.500,00 zł.
  • leżanki drewnianej,
  • wagi niemowlęcej,
  • 2 szt. ciśnieniomierzy,
  • stetoskopu.
 8. Panu Wojciechowi Rychterowi i Piotrowi Tyndorf – za przekazanie 140 szt. strzykawek do żywienia pozajelitowego dla pacjentów Szpitala.
 9. Panu Ireneuszowi Wielimborkowi – z firmy „Wiepol” w Sierpcu za zakupienie dla oddziału ginekologicznego lodówki do przechowywania żywności dla chorych o wartości: 1.200,00 zł.
 10. Panu Grzegorzowi Dylewskiemu z Płocka - za zakupienie termometru elektronicznego w wartości 100,00 zł dla oddziału rehabilitacyjnego.
 11. Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na życie” – za przekazanie łóżka elektrycznego dla chorych dzieci, w tym do rehabilitacji dzieci z 4-kończynowym porażeniem mózgowym dla pacjentów oddziału pediatrycznego.
 12. Opiekunom i młodzieży Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu, która w ramach „Klubu Dobrej Rady” zebrało środki finansowe na zakup zabawek dla chorych dzieci oddziału pediatrycznego.
 13. Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Sierpcu za nieodpłatne kilkakrotne koszenie trawy na terenie szpitala w Sierpcu.
 14. Zarządowi Dróg Powiatowych w Sierpcu za nieodpłatne odśnieżanie dróg wewnątrzszpitalnych.
 15. Panu Adamowi Lipińskiemu- radnemu Rady Powiatu Sierpeckiego i Panu Wojciechowi Lipińskiemu – radnemu Rady Gminy Sierpc za nieodpłatne udostępnienie własnych środków transportowych do przewiezienia płyt meblowych dla szpitala.

 

 1. Zarządowi i Radzie Powiatu Sierpeckiego za przekazanie dotacji w łącznej wysokości: 1.615.300,00 zł z przeznaczeniem na:
  • dokończenie remontu oddziału chorób wewnętrznych,
  • remont I odcinka oddziału ginekologicznego,
  • remont plus ucyfrowienie pracowni RTG,
  • modernizacja Przychodni Specjalistycznej,
  • zakup sprzętu i aparatury medycznej, w tym: lampa diagnostyczna, zestaw amnioskopowy, pompa infuzyjna, aparat rtg analogowy, gastroskop, sprzęt okulistyczny, narzędzia chirurgiczne, lampa zabiegowa, zakup sprzętu informatycznego, doposażenie „Szkoły Rodzenia”.
 2. Burmistrzowi i Radzie Miasta Sierpc za przekazanie w bezpłatne użytkowanie sprzętu medycznego tj. Aparatu do znieczulania o wartości 100 tys. zł z przeznaczeniem dla bloku operacyjnego Szpitala w Sierpcu.
 3. Wójtowi i Radzie Gminy Sierpc za przekazanie w bezpłatne użytkowanie następującego sprzętu medycznego o wartości: 36.498,60 zł:
  • inkubatora noworodkowego,
  • stanowiska do pielęgnacji noworodków dla oddziału noworodkowego Szpitala w Sierpcu.
 4. Członkom Zarządu Powiatu Sierpeckiego - za przekazanie inhalatora dla chorych dzieci oddziału pediatrycznego.
 5. Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na życie” - za przekazanie 5 łóżek rehabilitacyjnych z szafkami dla oddziału pediatrycznego.
 6. Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej za przekazanie środków finansowych na zakup trzech wózków do bielizny pościelowej.
 7. Fundacji „POLSAT” w Warszawie za przekazanie w formie darowizny lampy do fototerapii o wartości: 13.851,00 zł dla dzieci leczonych w oddziale pediatrycznym.
 8. Wójtowi i Radzie Gminy Gozdowo za zakupienie i przekazanie w formie darowizny 7 łóżek szpitalnych dla oddziału chorób wewnętrznych na kwotę: 6.650,00 zł.
 9. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu za podarowanie dla pacjentów oddziału chorób wewnętrznych 10 szt. nebulizatorów do inhalacji chorych na łączną kwotę: 2.100,00 zł.
 10. Sierpeckiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na życie” za nieodpłatne przekazanie lodówki o wartości: 600,00 zł dla oddziału pediatrycznego.
 11. Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu za przekazanie dla oddziału pediatrycznego środków w wysokości: 1.000,00 zł, z których zakupiono: termometr bezdotykowy, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego oraz sprzęt biurowy.
 12. Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Sierpcu za nieodpłatne przekazanie i położenie kostki chodnikowej przed Przychodnią Specjalistyczną w Sierpcu.
 13. Hurtowni Materiałów Budowlanych „BUD- ROL” w Sierpcu za nieodpłatne przekazanie słupów ogrodzeniowych na ogrodzenie Przychodni Specjalistycznej w Sierpcu przy ul. Słowackiego 16.
 14. Panu Adamowi Malinowskiemu – radnemu Rady Miasta Sierpc za nieodpłatne przekazanie cementu na ogrodzenie Przychodni Specjalistycznej w Sierpcu.
 15. Panu Adamowi Lipińskiemu- radnemu Rady Powiatu Sierpeckiego i Panu Wojciechowi Lipińskiemu – radnemu Rady Gminy Sierpc za nieodpłatne przekazanie siatki na ogrodzenie Przychodni Specjalistycznej w Sierpcu oraz za nieodpłatne przeglądy i remonty karetek szpitalnych.

 

 1. Starostwu Powiatowemu w Sierpcu za przekazanie środków finansowych, z których zakupiono sprzęt medyczny o łącznej wartości 335 tys. zł tj.: ambulans oraz: aparat EKG i rejestrator Holtera dla oddziału chorób wewnętrznych, unit stomatologiczny dla poradni stomatologicznej, aparat do znieczulania ogólnego i stół operacyjny dla bloku operacyjnego.
 2. Burmistrzowi Miasta Sierpc za przekazanie w bezpłatne użytkowanie sprzętu medycznego tj. respiratora, łóżka do intensywnej opieki medycznej, aparatu do znieczulania i ssaka elektrycznego o łącznej wartości 238 tys. 600 zł z przeznaczeniem dla bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii Szpitala w Sierpcu.
 3. Fundacji „POLSAT” w Warszawie za przekazany w formie darowizny respirator o wartości 95 tys. zł dla oddziału intensywnej terapii i bloku operacyjnego.
 4. Wójtowi i Radzie Gminy Zawidz za przekazanie do nieodpłatnego użytkowania - szyny do ćwiczeń stawu kolanowego i biodrowego o wartości 10 tys. zł dla oddziału rehabilitacyjnego.
 5. PZU Życie, które przekazało 8 tys. zł na zakup fotela ginekologicznego dla oddziału ginekologicznego Szpitala.
 6. Narodowemu Funduszowi Ochrony Zdrowia - Oddziałowi w Płocku za podarowany sprzęt o wartości 5 tys. zł tj.:
  - pompę infuzyjną dwustrzykawkową ze statywem
  - zestaw resuscytacyjny silikonowy (ambu)z przeznaczeniem dla oddziału chorób wewnętrznych.
 7. Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu „Export Import” Pana Adama Lipińskiego za zapewnienie bezpłatnego transportu z Włocławka 30 łóżek szpitalnych.
 8. Stowarzyszeniu Sierpecki Związek Gospodarczy reprezentowanego przez: Panów: Adama Malinowskiego, Adama Lipińskiego, Wojciecha Mielczarka, Mirosława Nadratowskiego, Waldemara Olejniczka, Jerzego Stachurskiego, Jerzego Blicharza za zakup pościeli na oddział chirurgiczny za kwotę 4 tys. 200 zł.
 9. Firmie Produkcyjno-Handlowej „ALFA-DRUK” sp. z o.o. w Sierpcu, która przekazała nieodpłatnie na rzecz Szpitala kilka kartonów papieru do kserokopiarki oraz wydrukowała nieodpłatnie 150 szt. plakatów na „Białą Niedzielę” na łączną kwotę: 1 043,00 zł.
 10. Państwu Aleksandrze i Markowi Król reprezentującym firmę „Melton” w Sierpcu - za zakupienie lodówki dla Poradni Chirurgicznej Szpitala w Sierpcu.
 11. Za przekazanie środków finansowych na zakup wentylatorów na potrzeby oddziału dziecięcego i noworodkowego oraz pracowni RTG i USG n/w osobom
  - Ks. Prof. Bronisławowi Sałkowskiemu,
  - Ks. Dziekanowi Andrzejowi Więckowskiemu,
  - Ks. Proboszczowi Janowi Oleszko,
  - Panu Andrzejowi Brzuszkiewicz,
  - Panu Zbigniewowi Czerwińskiemu,
  - Państwu Marzenie i Mirosławowi Czermińskim,
  - Panu Sławomirowi Gąsiorowskiemu,
  - Panu Tadeuszowi Król,
  - Panu Tomaszowi Laskowskiemu
  - Pani Alicji Peda,
  - Panu Piotrowi Węgrzynowskiemu,
  - Panu Adamowi Włoczewskiemu.
 12. Panu inż. Hubertowi Szczepkowi za zakupienie zestawu nowoczesnej aparatury medycznej do wykonywania operacji na kwotę: 9.250 zł dla bloku operacyjnego Szpitala w Sierpcu.
 13. Panu Walterowi Jarnotowi - szefowi prywatnej Fundacji Friends of Poland, Inc. z USA za przekazanie dla Szpitala w Sierpcu w formie darowizny Ambulansu wraz z wyposażeniem do transportu chorych.
 14. Fundacji „POLSAT” w Warszawie za zakupiony ze środków pozyskanych podczas trwania IX edycji akcji „Podaruj Dzieciom Słońce” kardiomonitor o wartości 10.807 zł i holter EKG o wartości 17.341 zł z przeznaczeniem dla oddziału pediatrycznego.
 15. Narodowemu Funduszowi Zdrowia Oddział w Płocku za przekazanie na oddział chorób wewnętrznych kolejnych dwóch pomp infuzyjnych o wartości: 7.000 zł.
 16. Prywatnym darczyńcom, którzy zakupili dla oddziału chorób wewnętrznych dwa nebulizatory o łącznej wartości: 360 zł.
 17. Panu Adamowi Lipińskiemu reprezentującemu firmę "Export Import" w Sierpcu za zakupienie dla oddziału chorób wewnętrznych dwóch nebulizatorów oraz za zapewnienie bezpłatnego transportu na przewiezienie z Włocławka do tut. Szpitala łóżek dla oddziałów szpitalnych.
 18. Panu Mirosławowi Nadratowskiemu reprezentującemu firmę GMN "Techmet" Sp. z o.o. w Sierpcu za wykonanie i pokrycie kosztów pokrywy do łaźni wodnej dla bloku operacyjnego Szpitala w Sierpcu.
 19. Państwu Annie i Stanisławowi Kaczorowskim reprezentującym firmę P.P.H.U. "Rustikal" w Gorzewie - za zakupienie i przekazanie w formie darowizny dla poradni chirurgicznej Szpitala w Sierpcu: stolika i dwóch foteli o wartości: 1.149 zł
 20. Panu Bogdanowi Szóstakowi z Sierpca za podarowanie dla pacjentów oddziału chorób wewnętrznych Szpitala w Sierpcu wózka inwalidzkiego.
 21. Panom Wojciechowi i Adamowi Lipińskim reprezentującym firmę Lipiński TRANSPORT – SPEDYCJA P.U.H. EXPORT – IMPORT Adam Lipiński za dostarczenie i ułożenie kostki POL-BRUK pod tablicą pamiątkową dotyczącą pamięci dr Stanisława Malewicza Ordynatora Szpitala Powiatowego i Lekarza więziennego w Sierpcu, który zginął w Starobielsku.
 22. Pani Ewie Brudnickiej zam. w Płocku za przekazanie środków finansowych w kwocie: 10 000,00 zł na konto SPZZOZ w Sierpcu z przeznaczeniem na wyposażenie nowo wyremontowanego Oddziału Chorób Wewnętrznych tut. Szpitala, z których zakupiono nowe poduszki, pościel i koce dla pacjentów tegoż Oddziału.
 23. Panu Ireneuszowi Wielimborek - za zakup wózka do bielizny pościelowej oraz ofiarowanie słodyczy do paczek świątecznych dla dzieci przebywających w Oddziale Pediatrii.
 24. Państwu Iwonie i Jackowi Telesiewicz - właścicielom restauracji „Sonata” za wsparcie w przeprowadzonej akcji – Biała Niedziela Ginekologiczno – Położnicza, poprzez zorganizowanie i za sponsorowanie obiadu dla biorących udział pracowników.

informacje
dla pacjentów

czytaj więcej ...

podstawowa
opieka zdrowotna

czytaj więcej ...

szkoła
rodzenia

czytaj więcej ...

Szpital przyjazny Kombatantom

Zapraszamy kombatantów i osoby represjonowane

czytaj więcej ...

Sponsorzy oraz przyjaciele szpitala

Lista darczyńców, którzy przyczynili się do modernizacji naszej przychodni

czytaj więcej ...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONKURSY OFERT

HELPDESK

Pomoc online dla pracowników szpitala.

przejdź do sewisu

WEBMAIL

Dostęp do poczty elektronicznej

przejdź do serwisu

e-SZKOLENIA

Szkolenia on-line dla personelu

przejdź do sewisu

Narodowa Strategia Spójności

Odwiedzin na stronie:

Odsłon artykułów:
261574