Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32 | 09-200 Sierpc | centrala: 24 275 85 00 | sekretariat: 24 275 85 01 | fax: 24 275 26 27 | e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

PODZIĘKOWANIA

 

„ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada

lecz przez to, kim jest;  nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

serdecznie dziękuje: 

 

 ______________________ 2017 r. _____________________

Wójtowi Gminy Zawidz Dariuszowi Franczakowi oraz Radzie Gminy Zawidz

za udzielenie pomocy finansowej w wysokości 20 000,00 zł

na zakup sprzętu medycznego

 ____________________________________________________

Burmistrzowi Miasta Sierpc oraz Radzie Miasta Sierpc

za przyznanie dotacji w wysokości 50 000,00 zł

na zakup sprzętu medycznego

 ____________________________________________________

Wójtowi Gminy Gozdowo oraz Radzie Gminy Gozdowo

za przyznanie środków finansowych w wysokości 10 000,00

w formie dotacji celowej na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

 ____________________________________________________

Wójtowi Gminy Mochowo oraz Radzie Gminy Mochowo

za przyznanie dotacji w wysokości 20 000,00 zł

na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci kardiotokografu,

detektora tętna płodu i kardiomonitorów. 

 ______________________ 2016 r. _____________________

Burmistrzowi Miasta Sierpc oraz Radzie Miasta Sierpc

za przyznanie dotacji w wysokości 35 000,00

na zakup sprzętu medycznego - defibrylatora na potrzeby Izby Przyjęć

(urządzenia ratującego ludzkie życie.) 

____________________________________________________

Wójtowi Gminy Gozdowo oraz Radzie Gminy Gozdowo

za przyznanie dotacji w wysokości 5 000,00 zł

na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - respiratora

na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

____________________________________________________

Wójtowi Gminy Mochowo oraz Radzie Gminy Mochowo

za przyznanie dotacji w wysokości 15 000,00 zł

na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla naszego Szpitala.

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu respiratora

na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 ____________________________________________________

Wójtowi Gminy Rościszewo oraz Radzie Gminy Rościszewo

za przyznanie dotacji w wysokości  20 000,00 zł

na dofinansowanie zakupu respiratora

  na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

____________________________________________________

Panu Bogdanowi Misztalowi  P.P.H.U. "AGROMIS"

za wsparcie rzeczowe o wartości 2.564,20 zł.

dla naszego Szpitala

 ____________________________________________________

Panu Dariuszowi Kalkowskiemu Wójtowi Gminy Gozdowo 

oraz Radzie Gminy Gozdowo

za wsparcie finansowe o wartości  10.000,00  zł

na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

 ____________________________________________________

Panu Pawłowi Pakiele Dyrektorowi Zarządu „EMPEGEK” w Sierpcu Sp. z o.o.

za wsparcie finansowe o wartości  1.600,00  zł na potrzeby

Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

____________________________________________________

Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

za przekazanie w darze wyposażenia medycznego

na potrzeby Oddziału Pediatrycznego w postaci:

                     -  łóżek rehabilitacyjnych,

                     -  łóżek dziecięcych rehabilitacyjnych,

                     -  łóżka szpitalnego elektrycznego,

                     -  kardiomonitoru,

                     -  pulsoksymetru

____________________________________________________

Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

za przekazanie w darze urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka

z zastosowaniem kaniul nosowych, wraz z dodatkowym wyposażeniem

o łącznej wartości 27 324,00 zł.

____________________________________________________

Panu Ireneuszowi Wielimborkowi

za wsparcie finansowe o wartości  6.000,00  zł  na potrzeby

Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Pediatrycznego.

____________________________________________________

Państwu Hubertowi i Krystynie Szczepkom

za przekazanie w darze wózka inwalidzkiegoo wartości  500,00  zł na potrzeby

Izby Przyjęć.

____________________________________________________

Panu lek. Krzysztofowi Janikowi

za wsparcie finansowe w wysokości  600,00  zł na potrzeby

Oddziału Rehabilitacyjnego.

____________________________________________________

 

eUsługi witamy

Zapraszamy naszych pacjentów
do korzystania z naszych usług
online

e-REJESTRACJA

Internetowa rejestracja wizyt

przejdź do sewisu

e-KONSULTACJE

Skonsultuj się ze specjalistą

przejdź do sewisu

e-PROFILAKTYKA

Profilatkyka ...

przejdź do sewisu

informacje
dla pacjentów

czytaj więcej ...

podstawowa
opieka zdrowotna

czytaj więcej ...

szkoła
rodzenia

czytaj więcej ...

Szpital przyjazny Kombatantom

Zapraszamy kombatantów i osoby represjonowane

czytaj więcej ...

Sponsorzy oraz przyjaciele szpitala

Lista darczyńców, którzy przyczynili się do modernizacji naszej przychodni

czytaj więcej ...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONKURSY OFERT

HELPDESK

Pomoc online dla pracowników szpitala.

przejdź do sewisu

WEBMAIL

Dostęp do poczty elektronicznej

przejdź do serwisu

e-SZKOLENIA

Szkolenia on-line dla personelu

przejdź do sewisu

Narodowa Strategia Spójności

Odwiedzin na stronie:

Odsłon artykułów:
176911