Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32 | 09-200 Sierpc | centrala: 24 275 85 00 | sekretariat: 24 275 85 01 | fax: 24 275 26 27 | e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.plRemont części fizjoterapeutycznej Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej SPZZOZ w Sierpcu

W dniu 22 marca 2013r zakończył się remont części fizjoterapeutycznej Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej SPZZOZ w Sierpcu o powierzchni 237 m2 – pozyskanej w wyniku modernizacji pomieszczeń po byłej kuchni Szpitala. Łączna wartość robót budowlanych to blisko 350.000,00 zł, inwestycja w całości sfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu. W ramach remontu dokonano prac ogólnobudowlanych, wymiany drzwi, okien, instalacji elektrycznej, grzejników oraz wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych.
W celu zwiększenia zakresu świadczeń udzielanych osobom niepełnosprawnym zakupiono ze środków Starostwa Powiatowego w Sierpcu na kwotę 35.188,13 zł oraz środków PFRON-u na kwotę 22.574,00 zł wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny o łącznej wartości: 57 762,13 zł.
Ze środków Starostwa Powiatowego zakupiono także inny sprzęt medyczny niezbędny do funkcjonowania Pracowni Fizykoterapii o łącznej wartości: 10 718,12 zł.
Gmina Mochowo zakupiła i przekazała Szpitalowi dwie wanny do hydroterapii kończyn dolnych i górnych, zaś Pani Bożena Tober i Pan Wojciech Rychter ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na życie” w Sierpcu zakupili drewnianą leżankę do fizykoterapii.
Oddział Rehabilitacyjny Szpitala w Sierpcu dysponuje 26 łóżkami w salach 3, 4  i 5 osobowych, przyjmuje rocznie ok. 400 pacjentów.
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej przyjmuje rocznie ok. 240 pacjentów ambulatoryjnych, których schorzenia nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego.
Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie nowoczesnych metod rehabilitacji i oferujemy szeroki wachlarz zabiegów fizjoterapeutycznych wykonywanych na nowoczesnej aparaturze i sprzęcie.
Zajmujemy się leczeniem pacjentów w zakresie schorzeń narządu ruchu takich jak: stany po leczeniu operacyjnym urazów narządu ruchu, stany po endoprotezoplastykach stawów biodrowych i kolanowych, niedowłady, stany po urazach nerwów obwodowych, choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, zespoły bólowe kręgosłupa, dyskopatie, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, miopatie, stany po amputacjach w obrębie kończyn górnych i dolnych.
Ponieważ zapotrzebowanie na świadczenia rehabilitacyjne na terenie powiatu sierpeckiego jest bardzo duże, dlatego też poprawiamy jakość dotychczasowej oferty i staramy się wprowadzać nowe formy leczenia usprawniającego poprzez m.in. hydroterapię, w tym masaż wirowy kończyn górnych i dolnych, masaż pneumatyczny kończyn, wprowadzamy ćwiczenia przy użyciu szyny CPM kończyny górnej oraz nowe metody diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa wg McKenzie.

Otwarcie wyremontowanego II Odcinka Oddziału Ginekologicznego

Zakończył się remont II odcinka oddziału ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu razem z izbą przyjęć       i klatką schodową prowadzącą do oddziału. Podczas remontu wykonano prace w zakresie wymiany i modernizacji:   Wody ciepłej i zimnej  – w całości wymieniono rury zasilające wodę ciepłą i zimną oraz wymieniono armaturę: baterie umywalkowe uruchomiane bez dotyku dłoni, umywalki, zainstalowano w gabinetach zabiegowych oraz w miejscach do przygotowywania leków zlewy dwukomorowe z ociekaczem i dwoma bateriami, realizując w ten sposób wymogi sanitarne. Wymieniono w całości na nową instalację kanalizacyjną. W zakresie instalacji gazów medycznych remont objął wszystkie sale pacjentek, salę pooperacyjną i gabinet zabiegowy. Położono nową instalację tlenu medycznego i sprężonego powietrza zasilaną z dwóch miejsc. Wszystkie instalacje wykonano jako podtynkowe. Zapewniono w 100% możliwość stosowania tlenoterapii dla wszystkich łóżek. Doprowadzono do łóżek instalację sprężonego powietrza, co umożliwia podłączenie aparatury medycznej (ssaki), a tym samym zmniejszenie kosztów zużycia tlenu. Zainstalowano na wysokości dyżurki położnych punkty informacyjne o awaryjnym działaniu instalacji (małych i wysokich ciśnieniach w instalacji) z zaworami odcinającymi w przypadku awarii. Wykonano odrębne zasilanie energetyczne dla oddziału ginekologicznego. Umożliwia to włączenie oddziału pod awaryjne źródło prądu (agregat prądotwórczy) podczas zaniku napięcia w instalacji energetyki zawodowej. Wymieniono wszystkie przewody elektryczne aluminiowe na miedziane. Zainstalowano punkty oświetlenia nocnego przy każdym z łóżek, tak by podczas np. podawania leku nie budzić wszystkich pacjentek. Oddział został wyposażony w odrębną podrozdzielnię, w której zastosowano najnowsze rozwiązania zabezpieczające pacjenta i pracownika przed porażeniem prądem elektrycznym. Wykonano instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Z prac budowlanych – wymieniono stolarkę drzwiową z drewnianej na PCV, wykonano nowe warstwy tynku, na które położono farby umożliwiające mycie   i dezynfekcję powierzchni, położono glazurę, wymieniono powierzchnię podłogi  z płytek pcv na wykładzinę podłogową typu tarkiet, wykonano sufit podwieszany na ciągu komunikacyjnym. Wybudowano kominy dla zapewnienia właściwej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach pacjentów. Na korytarzu zainstalowano pochwyty wraz z odbojnikami. Zamontowano drzwi przeciwpożarowe dymoszczelne dzielące blok operacyjny z oddziałem ginekologicznym oraz drzwi ognioodporne i dymoszczelne prowadzące na klatkę schodową. Inwestycja została sfinansowana w całości z dotacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu na łączną kwotę: 514.564,62 zł. Po zakończeniu remontu oddział wyposażono w nowe meble, pościel, koce, sprzęt medyczny – zakupione ze środków własnych SPZZOZ i sponsorów. Obecnie oddział dysponuje 21 łóżkami w kolorowych salach 2, 3 i 4 osobowych.

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przychodni Specjalistycznej

Pod koniec ubiegłego roku dokonana została wymiana pokrycia dachowego oraz blacharki dachowej wraz 

z orynnowaniem na budynku Przychodni Specjalistycznej SPZZOZ w Sierpcu. Koszt inwestycji to: 12 538,36 zł.


Otwarcie wyremontowanego I Odcinka Oddziału Ginekologicznego

Zakończył się remont I Odcinka Oddziału Ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Remontem obejmował powierzchnię 205 m2 z całości 347 m 2. (bez izby przyjęć i klatki schodowej prowadzącej do oddziału).   Uroczystość otwarcia wyremontowanego I Odcinka Oddziału Ginekologicznego odbyła się 23 stycznia br. Udział w niej wzięli m.in. Pan Michał Twardy Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, przedstawiciele władz samorządowych z miasta i powiatu sierpeckiego m.in. Pan Jan Laskowski Starosta Sierpecki, Pan Marek Gąsiorowski Wicestarosta Sierpecki, Radni Powiatu Sierpeckiego, Burmistrz Miasta Sierpca, Wójtowie Gmin Powiatu Sierpeckiego,  a także prezesi i dyrektorzy sierpeckich instytucji, pracownicy SPZZOZ Sierpc oraz przedstawiciele mediów. Przybyłych na uroczystość gości powitała Pani Dorota Kowalkowska Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu. Uroczyście wstęgę wyremontowanego I Odcinka Oddziału Ginekologicznego przecięli: Pan Michał Twardy Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Pan Jan Laskowski Starosta Sierpecki, Pani Izabela Jagodzińska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu oraz Pani Dorota Kowalkowska Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu. Poświęcenia Oddziału dokonał ks. dr Tomasz Kadziński kapelan sierpeckiego szpitala.  Podczas remontu wykonano prace w zakresie wymiany i modernizacji:  Wody zimnej ciepłej – w całości w remontowanym odcinku wymieniono rury zasilające wodę ciepłą i zimną oraz wymieniono armaturę tzn.: baterie umywalkowe uruchomiane bez dotyku dłoni , wymieniono umywalki, zainstalowano w gabinetach zabiegowych oraz w miejscach do przygotowywania leków zlewy dwukomorowe z ociekaczem i dwoma bateriami, realizując w ten sposób wymogi sanitarne. Instalacja kanalizacyjna – wymieniono w całości na nową. Instalacja gazów medycznych – oddział posiadał zasilenie doprowadzone z bloku operacyjnego zapewniające ograniczone możliwości tlenoterapii.  Remont objął wszystkie sale pacjentek, salę pooperacyjną i gabinetu zabiegowego. Położono nową instalację tlenu medycznego i sprężonego powietrza zasilaną  z dwóch miejsc. Wszystkie instalacje wykonano jako podtynkowe. Zapewniono   w 100% możliwość stosowania tlenoterapii dla wszystkich łóżek. Doprowadzono do wszystkich łóżek instalację sprężonego powietrza, co umożliwia podłączenie aparatury medycznej (ssaki), a tym samym zmniejszenie kosztów zużycia tlenu. Zainstalowano na wysokości dyżurki położnych punkty informacyjne o awaryjnym działaniu instalacji (małych i wysokich ciśnieniach w instalacji) z zaworami odcinającymi w przypadku awarii. Instalacja elektroenergetyczna – wykonano odrębne zasilanie energetyczne dla oddziału ginekologicznego. Umożliwia to włączenie oddziału ginekologicznego pod awaryjne źródło prądu (agregat prądotwórczy) podczas zaniku napięcia w instalacji energetyki zawodowej. Wymieniono w oddziale wszystkie przewody elektryczne aluminiowe na miedziane. Zainstalowano punkty oświetlenia nocnego przy każdym     z łóżek, tak by podczas np. podawania leku nie budzić wszystkich pacjentek. Zastosowano lampy i świetlówki energooszczędne gwarantujące właściwe oświetlenie miejsca pracy zgodne z PN. Oddział ginekologiczny został wyposażony   w odrębną podrozdzielnię, w której zastosowano najnowsze rozwiązania zabezpieczające pacjenta i pracownika przed porażeniem prądem elektrycznym Wykonano instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Z prac budowlanych – wymieniono stolarkę drzwiową z drewnianej na PCV, wykonano nowe warstwy tynku, na które położono farby umożliwiające mycie  i dezynfekcję powierzchni, położono glazurę, wymieniono powierzchnię podłogi  z płytek pcv na wykładzinę podłogową typu Tarkiet, wykonano sufit podwieszany na ciągu komunikacyjnym. Wybudowano kominy dla zapewnienia właściwej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach pacjentów. Na korytarzu zainstalowano pochwyty wraz z odbojnikami. Zamontowano drzwi przeciwpożarowe dymoszczelne dzielące blok operacyjny z oddziałem ginekologicznym oraz drzwi ognioodporne  i dymoszczelne prowadzące na klatkę schodową. Całość prac wykonano zgodnie z przepisami obowiązującymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 11 lutego 2011 r.).

Sprzęt dla Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala i  Ośrodka Rehabilitacji Dziennej SPZZOZ  w Sierpcu

W celu zwiększenia zakresu świadczeń udzielanych osobom niepełnosprawnym  zakupiono  ze środków Starostwa Powiatowego w Sierpcu  na kwotę 35.188,13 zł  oraz środków PFRON-u  na kwotę 22.574,00  zł  wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny  o łącznej wartości: 57 762,13 zł.

    Aparat do elektroterapii – 2 szt.
    Rower treningowy - 1 szt.
    Stół rehabilitacyjny - 1 szt.
    Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny górnej – 1 szt.
    Lampa sollux stołowa – 1 szt.
    Aparat do masażu uciskowego  - 1 szt.
    Wyposażenie do aparatu do masażu uciskowego  - 1 szt.
    Dysk sensomotoryczny – 3 szt.
    Piłka do ćwiczeń – 2 szt.
    Taśma do ćwiczeń 25 m kolor czerwony – 2 szt.
    Taśma do ćwiczeń 25 m kolor zielony – 2 szt.

Podwieszki :

    Dwustawowa -  4 szt.
    Ud i ramion -  8 szt.
    Pod miednicę - 2 szt.

Linki:

    Do ćwiczeń samowspomaganych 2,5 m -  2 szt.
    Do podwieszek i ćwiczeń w odciążeniu 3 m -  4 szt.
    Do ćwiczeń w odciążeniu 1,2 m. - 8 szt.

Trener dłoni:

    piłeczka z kolcami 8 cm – 3 szt.
    piłeczka z kolcami 6 cm – 3 szt.
    piłeczka z kolcami 9 cm – 3 szt.
    rękawice stabilizujące uchwyt dłoni – 8 szt.


Ze środków Starostwa Powiatowego zakupiono także inny sprzęt medyczny niezbędny do funkcjonowania Pracowni Fizykoterapii o łącznej wartości: 10 718,12 zł.

    Stół rehabilitacyjny z ręczną regulacją wysokości - 2 szt.
    Leżanka do fizykoterapii drewniana - 4 szt.
    Stolik drewniany pod aparaturę - 4 szt.
    Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne - 1 szt.
    UGUL - kabina do ćwiczeń i zawieszeń – 2 szt

Inne zakupy

W styczniu 2012 r. zakupiona została do Pracowni Endoskopii myjka ultradźwiękowa do czyszczenia narzędzi endoskopowych – koszt jej zakupu to 4 034,40 zł.

Lampa zabiegowa statywowa podwójna - na potrzeby Poradni Chirurgicznej –

koszt zakupu to: 6 793,20 zł.

Wózek do przewożenia chorych – na potrzeby Oddziału Chirurgicznego –

koszt zakupu to: 6 106,32 zł.

Wyposażenie do Szkoły Rodzenia, w tym m.in. materace, pufy, piłki i worki sako -

koszt zakupu to 3 500,00 zł.

Stanowisko do pielęgnacji noworodków – na potrzeby Oddziału Pediatrycznego –

koszt jego zakupu: 1 938,60 zł. został sfinansowany przez Samorząd Gminy Sierpc.

e-Usługi witamy

Zapraszamy naszych pacjentów
do korzystania z naszych usług
online

e-ZLA zwolnienia lekarskie

Jak wystawiać e-ZLA...

przejdź do sewisu

e-PROFILAKTYKA

Profilatkyka ...

przejdź do sewisu

e-WYNIK

Wyniki badań laboratoryjnych...

przejdź do sewisu

e-KONSULTACJE

Skonsultuj się ze specjalistą

przejdź do sewisu

e-RECEPTA

Odbierz swoją receptę

w przygotowaniu

e-SKIEROWANIE

Odbierz swoją receptę

w przygotowaniu

PORTAL PACJENTA

e-usługi dla naszych pacjentów

przejdź do portalu...

informacje
dla pacjentów

czytaj więcej ...

podstawowa
opieka zdrowotna

czytaj więcej ...

szkoła
rodzenia

czytaj więcej ...

Szpital przyjazny Kombatantom

Zapraszamy kombatantów i osoby represjonowane

czytaj więcej ...

Portal Pacjenta

Zapraszamy naszych pacjentów do korzystania z e-usług

przejdż do serwisu ...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONKURSY OFERT

HELPDESK

Pomoc online dla pracowników szpitala.

przejdź do sewisu

WEBMAIL

Dostęp do poczty elektronicznej

przejdź do serwisu

e-SZKOLENIA

Szkolenia dla personelu / ISO

przejdź do sewisu

nss i iso

Odwiedzin na stronie:

Odsłon artykułów:
327232

©2018 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Wszelkie prawa zastrzeżone