Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32 | 09-200 Sierpc | centrala: 24 275 85 00 | sekretariat: 24 275 85 01 | fax: 24 275 26 27 | e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

inwestycje i zakupyRemont części fizjoterapeutycznej Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej SPZZOZ w Sierpcu

W dniu 22 marca 2013r zakończył się remont części fizjoterapeutycznej Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej SPZZOZ w Sierpcu o powierzchni 237 m2 – pozyskanej w wyniku modernizacji pomieszczeń po byłej kuchni Szpitala. Łączna wartość robót budowlanych to blisko 350.000,00 zł, inwestycja w całości sfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu. W ramach remontu dokonano prac ogólnobudowlanych, wymiany drzwi, okien, instalacji elektrycznej, grzejników oraz wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych.
W celu zwiększenia zakresu świadczeń udzielanych osobom niepełnosprawnym zakupiono ze środków Starostwa Powiatowego w Sierpcu na kwotę 35.188,13 zł oraz środków PFRON-u na kwotę 22.574,00 zł wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny o łącznej wartości: 57 762,13 zł.
Ze środków Starostwa Powiatowego zakupiono także inny sprzęt medyczny niezbędny do funkcjonowania Pracowni Fizykoterapii o łącznej wartości: 10 718,12 zł.
Gmina Mochowo zakupiła i przekazała Szpitalowi dwie wanny do hydroterapii kończyn dolnych i górnych, zaś Pani Bożena Tober i Pan Wojciech Rychter ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na życie” w Sierpcu zakupili drewnianą leżankę do fizykoterapii.
Oddział Rehabilitacyjny Szpitala w Sierpcu dysponuje 26 łóżkami w salach 3, 4  i 5 osobowych, przyjmuje rocznie ok. 400 pacjentów.
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej przyjmuje rocznie ok. 240 pacjentów ambulatoryjnych, których schorzenia nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego.
Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie nowoczesnych metod rehabilitacji i oferujemy szeroki wachlarz zabiegów fizjoterapeutycznych wykonywanych na nowoczesnej aparaturze i sprzęcie.
Zajmujemy się leczeniem pacjentów w zakresie schorzeń narządu ruchu takich jak: stany po leczeniu operacyjnym urazów narządu ruchu, stany po endoprotezoplastykach stawów biodrowych i kolanowych, niedowłady, stany po urazach nerwów obwodowych, choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, zespoły bólowe kręgosłupa, dyskopatie, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, miopatie, stany po amputacjach w obrębie kończyn górnych i dolnych.
Ponieważ zapotrzebowanie na świadczenia rehabilitacyjne na terenie powiatu sierpeckiego jest bardzo duże, dlatego też poprawiamy jakość dotychczasowej oferty i staramy się wprowadzać nowe formy leczenia usprawniającego poprzez m.in. hydroterapię, w tym masaż wirowy kończyn górnych i dolnych, masaż pneumatyczny kończyn, wprowadzamy ćwiczenia przy użyciu szyny CPM kończyny górnej oraz nowe metody diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa wg McKenzie.

Otwarcie wyremontowanego II Odcinka Oddziału Ginekologicznego

Zakończył się remont II odcinka oddziału ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu razem z izbą przyjęć       i klatką schodową prowadzącą do oddziału. Podczas remontu wykonano prace w zakresie wymiany i modernizacji:   Wody ciepłej i zimnej  – w całości wymieniono rury zasilające wodę ciepłą i zimną oraz wymieniono armaturę: baterie umywalkowe uruchomiane bez dotyku dłoni, umywalki, zainstalowano w gabinetach zabiegowych oraz w miejscach do przygotowywania leków zlewy dwukomorowe z ociekaczem i dwoma bateriami, realizując w ten sposób wymogi sanitarne. Wymieniono w całości na nową instalację kanalizacyjną. W zakresie instalacji gazów medycznych remont objął wszystkie sale pacjentek, salę pooperacyjną i gabinet zabiegowy. Położono nową instalację tlenu medycznego i sprężonego powietrza zasilaną z dwóch miejsc. Wszystkie instalacje wykonano jako podtynkowe. Zapewniono w 100% możliwość stosowania tlenoterapii dla wszystkich łóżek. Doprowadzono do łóżek instalację sprężonego powietrza, co umożliwia podłączenie aparatury medycznej (ssaki), a tym samym zmniejszenie kosztów zużycia tlenu. Zainstalowano na wysokości dyżurki położnych punkty informacyjne o awaryjnym działaniu instalacji (małych i wysokich ciśnieniach w instalacji) z zaworami odcinającymi w przypadku awarii. Wykonano odrębne zasilanie energetyczne dla oddziału ginekologicznego. Umożliwia to włączenie oddziału pod awaryjne źródło prądu (agregat prądotwórczy) podczas zaniku napięcia w instalacji energetyki zawodowej. Wymieniono wszystkie przewody elektryczne aluminiowe na miedziane. Zainstalowano punkty oświetlenia nocnego przy każdym z łóżek, tak by podczas np. podawania leku nie budzić wszystkich pacjentek. Oddział został wyposażony w odrębną podrozdzielnię, w której zastosowano najnowsze rozwiązania zabezpieczające pacjenta i pracownika przed porażeniem prądem elektrycznym. Wykonano instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Z prac budowlanych – wymieniono stolarkę drzwiową z drewnianej na PCV, wykonano nowe warstwy tynku, na które położono farby umożliwiające mycie   i dezynfekcję powierzchni, położono glazurę, wymieniono powierzchnię podłogi  z płytek pcv na wykładzinę podłogową typu tarkiet, wykonano sufit podwieszany na ciągu komunikacyjnym. Wybudowano kominy dla zapewnienia właściwej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach pacjentów. Na korytarzu zainstalowano pochwyty wraz z odbojnikami. Zamontowano drzwi przeciwpożarowe dymoszczelne dzielące blok operacyjny z oddziałem ginekologicznym oraz drzwi ognioodporne i dymoszczelne prowadzące na klatkę schodową. Inwestycja została sfinansowana w całości z dotacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu na łączną kwotę: 514.564,62 zł. Po zakończeniu remontu oddział wyposażono w nowe meble, pościel, koce, sprzęt medyczny – zakupione ze środków własnych SPZZOZ i sponsorów. Obecnie oddział dysponuje 21 łóżkami w kolorowych salach 2, 3 i 4 osobowych.

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przychodni Specjalistycznej

Pod koniec ubiegłego roku dokonana została wymiana pokrycia dachowego oraz blacharki dachowej wraz z orynnowaniem na budynku Przychodni Specjalistycznej SPZZOZ w Sierpcu. Koszt inwestycji to: 12 538,36 zł.

Otwarcie wyremontowanego I Odcinka Oddziału Ginekologicznego

Zakończył się remont I Odcinka Oddziału Ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Remontem obejmował powierzchnię 205 m2 z całości 347 m 2. (bez izby przyjęć i klatki schodowej prowadzącej do oddziału).   Uroczystość otwarcia wyremontowanego I Odcinka Oddziału Ginekologicznego odbyła się 23 stycznia br. Udział w niej wzięli m.in. Pan Michał Twardy Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, przedstawiciele władz samorządowych z miasta i powiatu sierpeckiego m.in. Pan Jan Laskowski Starosta Sierpecki, Pan Marek Gąsiorowski Wicestarosta Sierpecki, Radni Powiatu Sierpeckiego, Burmistrz Miasta Sierpca, Wójtowie Gmin Powiatu Sierpeckiego,  a także prezesi i dyrektorzy sierpeckich instytucji, pracownicy SPZZOZ Sierpc oraz przedstawiciele mediów. Przybyłych na uroczystość gości powitała Pani Dorota Kowalkowska Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu. Uroczyście wstęgę wyremontowanego I Odcinka Oddziału Ginekologicznego przecięli: Pan Michał Twardy Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Pan Jan Laskowski Starosta Sierpecki, Pani Izabela Jagodzińska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu oraz Pani Dorota Kowalkowska Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu. Poświęcenia Oddziału dokonał ks. dr Tomasz Kadziński kapelan sierpeckiego szpitala.  Podczas remontu wykonano prace w zakresie wymiany i modernizacji:  Wody zimnej ciepłej – w całości w remontowanym odcinku wymieniono rury zasilające wodę ciepłą i zimną oraz wymieniono armaturę tzn.: baterie umywalkowe uruchomiane bez dotyku dłoni , wymieniono umywalki, zainstalowano w gabinetach zabiegowych oraz w miejscach do przygotowywania leków zlewy dwukomorowe z ociekaczem i dwoma bateriami, realizując w ten sposób wymogi sanitarne. Instalacja kanalizacyjna – wymieniono w całości na nową. Instalacja gazów medycznych – oddział posiadał zasilenie doprowadzone z bloku operacyjnego zapewniające ograniczone możliwości tlenoterapii.  Remont objął wszystkie sale pacjentek, salę pooperacyjną i gabinetu zabiegowego. Położono nową instalację tlenu medycznego i sprężonego powietrza zasilaną  z dwóch miejsc. Wszystkie instalacje wykonano jako podtynkowe. Zapewniono   w 100% możliwość stosowania tlenoterapii dla wszystkich łóżek. Doprowadzono do wszystkich łóżek instalację sprężonego powietrza, co umożliwia podłączenie aparatury medycznej (ssaki), a tym samym zmniejszenie kosztów zużycia tlenu. Zainstalowano na wysokości dyżurki położnych punkty informacyjne o awaryjnym działaniu instalacji (małych i wysokich ciśnieniach w instalacji) z zaworami odcinającymi w przypadku awarii. Instalacja elektroenergetyczna – wykonano odrębne zasilanie energetyczne dla oddziału ginekologicznego. Umożliwia to włączenie oddziału ginekologicznego pod awaryjne źródło prądu (agregat prądotwórczy) podczas zaniku napięcia w instalacji energetyki zawodowej. Wymieniono w oddziale wszystkie przewody elektryczne aluminiowe na miedziane. Zainstalowano punkty oświetlenia nocnego przy każdym     z łóżek, tak by podczas np. podawania leku nie budzić wszystkich pacjentek. Zastosowano lampy i świetlówki energooszczędne gwarantujące właściwe oświetlenie miejsca pracy zgodne z PN. Oddział ginekologiczny został wyposażony   w odrębną podrozdzielnię, w której zastosowano najnowsze rozwiązania zabezpieczające pacjenta i pracownika przed porażeniem prądem elektrycznym Wykonano instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Z prac budowlanych – wymieniono stolarkę drzwiową z drewnianej na PCV, wykonano nowe warstwy tynku, na które położono farby umożliwiające mycie  i dezynfekcję powierzchni, położono glazurę, wymieniono powierzchnię podłogi  z płytek pcv na wykładzinę podłogową typu Tarkiet, wykonano sufit podwieszany na ciągu komunikacyjnym. Wybudowano kominy dla zapewnienia właściwej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach pacjentów. Na korytarzu zainstalowano pochwyty wraz z odbojnikami. Zamontowano drzwi przeciwpożarowe dymoszczelne dzielące blok operacyjny z oddziałem ginekologicznym oraz drzwi ognioodporne  i dymoszczelne prowadzące na klatkę schodową. Całość prac wykonano zgodnie z przepisami obowiązującymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 11 lutego 2011 r.).

Sprzęt dla Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala i  Ośrodka Rehabilitacji Dziennej SPZZOZ  w Sierpcu

W celu zwiększenia zakresu świadczeń udzielanych osobom niepełnosprawnym  zakupiono  ze środków Starostwa Powiatowego w Sierpcu  na kwotę 35.188,13 zł  oraz środków PFRON-u  na kwotę 22.574,00  zł  wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny  o łącznej wartości: 57 762,13 zł.

    Aparat do elektroterapii – 2 szt.
    Rower treningowy - 1 szt.
    Stół rehabilitacyjny - 1 szt.
    Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny górnej – 1 szt.
    Lampa sollux stołowa – 1 szt.
    Aparat do masażu uciskowego  - 1 szt.
    Wyposażenie do aparatu do masażu uciskowego  - 1 szt.
    Dysk sensomotoryczny – 3 szt.
    Piłka do ćwiczeń – 2 szt.
    Taśma do ćwiczeń 25 m kolor czerwony – 2 szt.
    Taśma do ćwiczeń 25 m kolor zielony – 2 szt.

Podwieszki :

    Dwustawowa -  4 szt.
    Ud i ramion -  8 szt.
    Pod miednicę - 2 szt.

Linki:

    Do ćwiczeń samowspomaganych 2,5 m -  2 szt.
    Do podwieszek i ćwiczeń w odciążeniu 3 m -  4 szt.
    Do ćwiczeń w odciążeniu 1,2 m. - 8 szt.

Trener dłoni:

    piłeczka z kolcami 8 cm – 3 szt.
    piłeczka z kolcami 6 cm – 3 szt.
    piłeczka z kolcami 9 cm – 3 szt.
    rękawice stabilizujące uchwyt dłoni – 8 szt.


Ze środków Starostwa Powiatowego zakupiono także inny sprzęt medyczny niezbędny do funkcjonowania Pracowni Fizykoterapii o łącznej wartości: 10 718,12 zł.

    Stół rehabilitacyjny z ręczną regulacją wysokości - 2 szt.
    Leżanka do fizykoterapii drewniana - 4 szt.
    Stolik drewniany pod aparaturę - 4 szt.
    Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne - 1 szt.
    UGUL - kabina do ćwiczeń i zawieszeń – 2 szt

Inne zakupy

W styczniu 2012 r. zakupiona została do Pracowni Endoskopii myjka ultradźwiękowa do czyszczenia narzędzi endoskopowych – koszt jej zakupu to 4 034,40 zł.

Lampa zabiegowa statywowa podwójna - na potrzeby Poradni Chirurgicznej – koszt zakupu to: 6 793,20 zł.

Wózek do przewożenia chorych – na potrzeby Oddziału Chirurgicznego – koszt zakupu to: 6 106,32 zł.

Wyposażenie do Szkoły Rodzenia, w tym m.in. materace, pufy, piłki i worki sako - koszt zakupu to 3 500,00 zł.

Stanowisko do pielęgnacji noworodków – na potrzeby Oddziału Pediatrycznego – koszt jego zakupu: 1 938,60 zł. został sfinansowany przez Samorząd Gminy Sierpc.

informacje
dla pacjentów

czytaj więcej ...

podstawowa
opieka zdrowotna

czytaj więcej ...

szkoła
rodzenia

czytaj więcej ...

Szpital przyjazny Kombatantom

Zapraszamy kombatantów i osoby represjonowane

czytaj więcej ...

Sponsorzy oraz przyjaciele szpitala

Lista darczyńców, którzy przyczynili się do modernizacji naszej przychodni

czytaj więcej ...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONKURSY OFERT

HELPDESK

Pomoc online dla pracowników szpitala.

przejdź do sewisu

WEBMAIL

Dostęp do poczty elektronicznej

przejdź do serwisu

e-SZKOLENIA

Szkolenia on-line dla personelu

przejdź do sewisu

Narodowa Strategia Spójności

Odwiedzin na stronie:

Odsłon artykułów:
261592