Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32 | 09-200 Sierpc | centrala: 24 275 85 00 | sekretariat: 24 275 85 01 | fax: 24 275 26 27 | e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

W ramach prac remontowych odnowiony został gabinet zabiegowy oraz  korytarz główny oddziału. Wkrótce oddana do użytku zostanie także łazienka dla osób niepełnosprawnych. Ściany tych pomieszczeń zostały ozdobione bajkowymi motywami. Oddział jest teraz bardziej przyjazny i kolorowy.

W czwartek 15 listopada br.  odbyło się spotkanie, które było okazją do podziękowań dla głównych inicjatorów tej inwestycji oraz darczyńców, bez których zaangażowania, determinacji i wsparcia nie doszło by do odnowienia pomieszczeń Oddziału.

Wicestarosta Sierpecki Wojciech Rychter w modernizację oddziału zaangażował wolontariuszy działających przy Szkole Podstawowej nr 2, Radnych Powiatu Sierpeckiego oraz prywatnych przedsiębiorców z Sierpca i okolic.

Dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie w remont Oddziału:
- Rodzicom kl. II B, Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu,
- Szkolnemu Klubowi Wolontariatu „Jeden Drugiemu” SP nr 2 w Sierpcu,

- Koordynatorce wolontariatu i wychowawcy kl. II B p. Beacie Karkusz,
- Nauczycielom pracującym w wolontariacie SP nr 2 w Sierpcu: Dorocie Dudzińskiej, Weronice Marcinkowskiej, Magdalenie Wysockiej, Joannie Jankowskiej, Agnieszce Tomaszewskiej, Wioletcie Rydzyńskiej, Marcie Skierskiej, Agacie Warczachowskiej, Aleksandrze Rogowskiej oraz Annie Ostrowskiej.
- Sponsorom: Państwu Lilli, Mirosławowi i Adrianowi Nadratowskim, Państwu Agnieszce i Piotrowi Bonio, Pani Edycie Garlickiej, 
- Radnym Powiatu w Sierpcu: Krystynie Siwiec, Krystynie Kozickiej, Janowi Laskowskiemu, Janowi Rzeszotarskiemu, Andrzejowi Cześnik, Bogdanowi Misztalowi, Marcinowi Błaszczykowi, Sławomirowi Olejniczakowi, Stanisławowi Pawłowskiemu oraz Pawłowi Pakiele.

Oddział Pediatryczny został w 2018 r. doposażony również w nowy sprzęt medyczny oraz wyposażenie:

Sprzęt, który otrzymaliśmy w 2018 r. z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:

  1. Skaner żylny - 1 szt.
  2. Specjalistyczne łóżka pediatryczne – 5 szt.
  3. Rejestrator Holter EKG wraz z komputerem – 1 szt.
  4. Fotel z regulowanym oparciem (dla rodziców) – 4 szt.

Wartość ok. 54 000,00 zł.

Fundacja WOŚP potwierdziła, że wkrótce przekaże na oddział Pediatryczny:

  1. Fotel typu leżanka (dla rodziców) – 2 szt.
  2. Pompa strzykawkowa – 5 szt.

Wartość ok. 30 000,00 zł.

Sprzęt użyczony przez Urząd Miasta Sierpca w 2018 r. :

  1. Stanowisko do pielęgnacji niemowląt – 2 szt.

Wartość ok.  8 000,00 zł.

Doposażenie od prywatnych przedsiębiorców:

  1. Przenośny pulsoksymetr zakupiono dzięki darowiźnie firmy Biuro Projektów Budowlanych ANBUD.
  2. Nebulizator – 2 szt. przekazane przez Firmę MEGA z

Wartość ok.  1 000,00 zł.

                                                                                                                                                  

W dniu 31 października 2018r. dzięki dotacji z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu na Oddział Chirurgiczny trafiło nowe łóżko specjalistyczne do opieki pooperacyjnej pacjentów o wartości 16 524,00zł. Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie finansowe.

                                                                                                                                                  

W dniu 18 października 2018 roku Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu Rafał Wiśniewski wraz z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem podpisali umowę o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014 – 2020 realizacji zadania p.n.: „Termomodernizacja kompleksu budynków SPZZOZ w Sierpcu”. Budżet całkowity projektu wynosi: 3 555 400,00 zł. Natomiast kwota dofinasowania z Unii Europejskiej to: 2 844 320,00 zł. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych województwa mazowieckiego i powiatu sierpeckiego, oraz pracownicy szpitala. Projekt pod nazwą „Termomodernizacja kompleksu budynków SPZZOZ w Sierpcu” – uzyskał najwyższą ocenę ze wszystkich wniosków skierowanych do realizacji w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-076/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania w budynku głównym SPZZOZ w Sierpcu:

- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów poddaszy,

- wymiana starych okien,

- wymiana drzwi zewnętrznych, 

- modernizacja węzła cieplnego,

- modernizacja instalacji c.o.,

- instalacja kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej,

- wymiana oświetlenia wewnętrznego na ledowe,

- instalacja fotowoltaniki.

 

                                                                                                                                                   

e-Usługi witamy

Zapraszamy naszych pacjentów
do korzystania z naszych usług
online

e-ZLA zwolnienia lekarskie

Jak wystawiać e-ZLA...

przejdź do sewisu

e-PROFILAKTYKA

Profilatkyka ...

przejdź do sewisu

e-WYNIK

Wyniki badań laboratoryjnych...

przejdź do sewisu

e-KONSULTACJE

Skonsultuj się ze specjalistą

przejdź do sewisu

e-RECEPTA

Odbierz swoją receptę

w przygotowaniu

e-SKIEROWANIE

Odbierz swoją receptę

w przygotowaniu

PORTAL PACJENTA

e-usługi dla naszych pacjentów

przejdź do portalu...

informacje
dla pacjentów

czytaj więcej ...

podstawowa
opieka zdrowotna

czytaj więcej ...

szkoła
rodzenia

czytaj więcej ...

Szpital przyjazny Kombatantom

Zapraszamy kombatantów i osoby represjonowane

czytaj więcej ...

Portal Pacjenta

Zapraszamy naszych pacjentów do korzystania z e-usług

przejdż do serwisu ...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONKURSY OFERT

HELPDESK

Pomoc online dla pracowników szpitala.

przejdź do sewisu

WEBMAIL

Dostęp do poczty elektronicznej

przejdź do serwisu

e-SZKOLENIA

Szkolenia dla personelu / ISO

przejdź do sewisu

nss i iso

Odwiedzin na stronie:

Odsłon artykułów:
338588

©2018 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Wszelkie prawa zastrzeżone