Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32 | 09-200 Sierpc | centrala: 24 275 85 00 | sekretariat: 24 275 85 01 | fax: 24 275 26 27 | e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

Ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2018

KONKURS na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej

 

Wizyta pielęgniarek szpitala w Szkole Podstawowej w Goleszynie.

Wizyta pielęgniarek szpitala w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie.

W dniu 12 października 2017 r. na zaproszenie Pani Dyrektor Wiesławy Gańko oraz nauczycielki Pani Agnieszki Kanigowskiej odbyło się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez pielęgniarki SPZZOZ w Sierpcu Panią Bożenę Szulecką oraz Panią Beatę Morawską. Celem szkolenia było nabycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowej pomocy przedmedycznej. Udzielano instruktażu odnośnie technik resuscytacji krążeniowo-oddechowej, opatrywania ran i unieruchamiania złamanych kończyn, urazów, oparzeń i krwotoków. Głównymi odbiorcami byli uczniowie, którzy bardzo aktywnie i chętnie brali udział w ćwiczeniach na fantomach. Efektem powyższego szkolenia jest fakt oswajania się już od najmłodszych lat ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczniowie nauczyli się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności ratunkowe. Dzięki zrealizowanym zajęciom dzieci nauczyły się odpowiedzialności za siebie i innych. Zainteresowanie zarówno dzieci jak i kadry nauczycielskiej było najlepszym podziękowaniem i nadzieją, że gotowość pomocy w ratowaniu ludzkiego życia jest wartością najcenniejszą.

 

Zieleń w otoczeniu szpitala

W październiku br. za sprawą darczyńców i sponsorów zagospodarowane zostało otoczenie wokół SPZZOZ w Sierpcu. Na terenie szpitala pojawiły się alejki z kostki brukowej, nowo posadzone drzewka i krzewy, a także ławki i kosze. W pobliżu wejścia do budynku szpitala umieszczone zostały stojaki na rowery, a wszystko to z myślą o naszych Pacjentach, Gościach i Pracownikach.

Za okazaną pomoc finansową oraz rzeczową na rzecz Szpitala, Pani Beata Bany Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu kieruje serdecznie podziękowania dla:

Zarządu Browaru Kasztelan Sierpc

Pana Mariusza Klejno właściciela szkółki drzew i krzewów ozdobnych „D.U.H. Elmar”

Pana Krzysztofa Korpolińskiego Wójta Gminy Sierpc

Pana Artura Obrębskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

Pana Adama Lipińskiego właściciela firmy „PHU Export – Import”

Pana Wojciecha Lipińskiego właściciela firmy „Wojtrans”

Pana Wojciecha Lewandowskiego właściciela Prywatnej Żwirowni

Pana Dariusza Rzeszotarskiego właściciela „P.H.U. Budomex w Sierpcu”

Pana Dariusza Trzcińskigo, Pana Zbigniewa Bombalickiego, Pana Jerzego Blicharza właścicieli hurtowni materiałów budowlanych „Bud-Rol” w Sierpcu

oraz wszystkich Pracowników SPZZOZ Sierpc i ludzi „dobrej woli” zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.

informacje
dla pacjentów

czytaj więcej ...

podstawowa
opieka zdrowotna

czytaj więcej ...

szkoła
rodzenia

czytaj więcej ...

Szpital przyjazny Kombatantom

Zapraszamy kombatantów i osoby represjonowane

czytaj więcej ...

Sponsorzy oraz przyjaciele szpitala

Lista darczyńców, którzy przyczynili się do modernizacji naszej przychodni

czytaj więcej ...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONKURSY OFERT

HELPDESK

Pomoc online dla pracowników szpitala.

przejdź do sewisu

WEBMAIL

Dostęp do poczty elektronicznej

przejdź do serwisu

e-SZKOLENIA

Szkolenia on-line dla personelu

przejdź do sewisu

Narodowa Strategia Spójności

Odwiedzin na stronie:

Odsłon artykułów:
261561